A 150 éves Honvédmenház emlékezete

Az 1872-ben átadott Honvédmenház az 1848/49-es Szabadságharcban részt vett rokkant és rászuló honvédek ellátására és ápolására létesült. 1888-1896 között a Honvédmenház parancsnoka Cserey Ignác honvéd ezredes, a Budai 2. Honvédzászlóalj egykori első parancsnoka volt, így közvetlenül is kapcsolódik hagyományőrző csapatunk a menház emlékezetének megőrzéséhez. Cserey ezredes a menház kiváló parancsnokaként 1894-ben Kossuth Lajos temetésén személyesen vezette az agghonvédek gyászmenetét.

A Honvédmenház átadásának 150. évfordulója alkalmából weboldal és Facebook-oldalat indítottunk annak érdekében, hogy méltóképpen megemlékezzünk a veterán gondozásban fontos szerepet játszó intézményről. Ferencváros Önkormányzatánál kezdeményeztük a menház eredeti helyén emlékhely és emlékmű létesítését.

A jubileumi emlékévben a Honvédmenházról kiállítás és konferencia is a tervben szerepel, amely a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség összefogásával valósulhat meg. Szoleczky Emese és Ress Zoltán, a HIM munkatársai, Gönczi Ambrus, a FHGY igazgatója és Berlinger Gábor, az MHKHSZ alelnöke szervezi az előkészületeket, a Honvédmenház Emlékév fővédnöke Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HIM parancsoka.

Egyesületünk Horváth Domokos mester vezetésével dolgozik a menház terepasztalán, amelyen az épület homlokzata előtti kertben sétáló, pipázgató, kártyázó agg honvédeket ábrázol majd 3D-s technikával kidolgozott katonamodellekkel.

A Honvédmenház rövid története:

1869. augusztus 21-én Pesten tartott országos honvédgyűlésen Vidats János, az Országos Honvédegylet második alelnöke azzal a javaslattal állt elő, hogy hozzanak létre a rokkant és rászoruló honvédek számára egy honvédmenházat. Az országos összefogás és adakozás segítségével 1871 október 1-jén sikerült letenni az épület alapkövét a ferencvárosi Soroksári út 62. szám alatt (napjainkban Soroksári út 114.). A Honvédmenház ünnepélyes átadására a pákozdi csata 24. évfordulóján került sor 1872. szeptember 29-én. Az első 48-as honvéd veteránt Zólyomi Mihályt 1873. március 16-án vették fel az intézménybe.

1872-1928 között több, mint 1100 fő 48-as honvédnak szolgáltatott otthont az intézmény. Az I. világháború során a megcsappant létszám miatt, már alkalmas volt az épület a háború rokkantjait is befogadni. 1924-ben hivatalosan is Rokkantházzá nevezték át az épületet azzal a kikötéssel, hogy a mindenkori 48-as veteránok mindig előnyt élveznek a helyek feltöltésénél.

A Honvédmenház utolsó 48-as honvéd lakói Fekete Sámuel (94 éves). Weisz Hermann (93 éves). Kosaras János (91 éves). Lebó István (91 éves). Mészáros István (90 éves).

Az utolsó 48-as lakó, Lebó István 1928-ban hunyt el. Az épület II. világháborúban az 1944. áprillis 3-ai bombázás során súlyosan megrongálodott. A háborút követő évek során az objektumot lebontották és helyére gyárakat telepítettek.

Az 1848-1849-es szabadságharc egykori mementója a feledés homályába merült. Ezen próbálunk segíteni: a Honvédmenház emlékezete méltóképpen fennmaradjon!

A weboldal elérhetősége a következő: http://www.honvedmenhaz.hu

Facebook-oldal pedig itt található: https://www.facebook.com/honvedmenhaz.hu