A kápolnai csata és Cserey Ignác ezredes emlékezete Egerben

Csapatunk idén is részt vett az egri  Fájdalmas Szűzanya Temetőben az 1849. február 26-27-i kápolnai csata hőseire és Cserey Ignác honvéd ezredes, a Budai 2. Honvédzászlóalj első parancsnokára emlékező koszorúzásokon. Az Egri Bródy Sándor Könyvtár által szervezett megemlékezéseken csapatunk mellett a Vitézi Rend Egri Székkapitányságának tagjai és az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium diákjai is részt vettek.

Az egri gimnazisták és csapatunk a budakeszi gimnazistáinkkal (fotó: Csák Attila)

Csapatunk tagjai közül négyen a budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumból érkeztek.

A kápolnai csata emlékhelyénél Lisztóczky László történész Zalár József költő alakját idézte fel meg, aki 1848-ban a hevesi önkéntes zászlóaljjal a rácok elleni hadjáratban vett részt, onnan betegen tért haza, de 1849 februárjában már Debrecenben volt, hogy ismét hadba álljon. Innen tábori történetírónak küldetett Damjanich János hadtestéhez.

Ezt követően Zolcsák Anna nyugalmazott székkapitány idézte föl a csatát, elmondta, a magyar ütegek tüze ellenére az ellenség áttört a Tarna hídján. Elűzésükre Dembinszky Henrik fővezér több ellentámadást rendelt el, ám azok nem jártak sikerrel.

Az ünnepségen az egri gimnazisták szavaltak, majd a résztvevők megkoszorúzták a csata hőseinek emlékművét.

Cserey Ignác honvéd ezredes sírjához a hagyományőrző honvédek menete után vonultak át a megemlékezők.

Idén Cserey Ignác ezredes elhunytának 125. évfordulója, a Honvédmenház megnyitásának, amelynek Cserey ezredes 6 éven keresztül volt parancsnoka, pedig 150. évfordulója van.

A sírhelynél Berlinger Gábor hő. százados, a zászlóalj parancsnoka emlékezett Cserey Ignác honvéd ezredesre:

“Cserey Ignác, az 1848/49-es szabadságharcunk honvéd ezredese 1806. április 7-én született Székelyföldön, az erdővidéki Bardocon. Már 16 évesen hadfi a 2. székely határőrezrednél, 1829-től a magyar királyi testőrség tagja és 1844-ben már főszázados a 33. gyalogezredben.

1848 májusában Cserey Ignác az elsők között jelentkezik az önálló magyar honvédseregbe. A tapasztalt kapitányt megbízzák az első két honvédzászlóalj megszervezésével, amelyeket Pesten és Budán kezdik toborozni. Június 8-án pedig honvéd őrnagyként a Budai 2. Honvédzászlólj parancsnokának nevezik ki.

1848. június 24-én felszentelik a zászlóalj lobogóját, és Cserey őrnagy zászlóalja elindul Délvidékre és napokon belül már a bácskai harcok színterén találja magát. A zászlóalj hősiesen harcol a rác felkelők ellen, majd a péterváradi erőd védőrségéhez csatlakozik.

Cserey Ignácra hamarosan még nagyobb feladatok várnak. Októbertől az Erdélyben alakuló honvédzászlóaljak főfelügyelője, majd december 31-től az egyesített nagyváradi és kolozsvári hadmegye parancsnoka. 1849. május 25-én ezredessé nevezik ki. Világosnál esik fogságba. Aradon november 15-én Haynau golyó általi halálra ítéli. Büntetését 9 nappal később hét év várfogságra enyhítik. 1852-ben kegyelmet kap, Komáromból szabadul.

1867-től Heves megye közgyámja, a megyei és az egri honvédegylet tagja, neki köszönhető a kápolnai csata emlékművének a felállítása is. 1888 és 1896 között a budapesti Honvédmenház parancsnoka. 1894-ben ő vezeti Kossuth Lajos temetésén a gyászmenetet. 1896-ban végleg Egerbe költözött, 1897. január 4-én hunyt el.

Cserey Ignác hosszú és tevékeny élete során számtalanszor bizonyította hazaszeretét, vitézségét, szakmai jártasságát és vezetői képességét, hagyományőrző csapatunk szeretné a hős ezredes emlékezetét méltóképpen megőrizni. 2017-ben szülőfalujában, a székelyföldi Bardocon a református templom kertjében a helyi egyházközséggel közösen kopjafát emeltünk tiszteletére. Minden ősszel ellátogatunk az emlékhelyre, ahol baráti fogadtatásban részesülünk és méltó ünnepség keretében emlékezünk a hős honvéd ezredesre. 2020 óta Egerben, sírhelyénél Önökkel együtt tisztelgünk emléke előtt. Ezredes úr emlékére Cserey Érdemrendet alapítottunk, azok a katonai és polgári személyek vehetik át, akik a szabadságharc hagyományőrzéséért példamutató tevékenységet folytatnak.

Idén két kerek évfordulóra is emlékezünk. Cserey ezredes elhunytának 125-ik évfordulója volt januárban, ennek tiszteletére szeretnénk sírhelyét felújítani, a Nemzeti Örökségvédelmi Hivataltól az engedélyt megkaptuk, a munkálatokat tavasszal elvégezzük. Velünk érkezett Csák Attila szobrászművész és restaurátor, az ő vezetésével mérjük fel a megemlékezés után  a sírhely állapotát.

Idén szeptemberben lesz a Honvédmenház megnyitásának 150. évfordulója, szeretnénk egy méltó Emlékévet elindítani, hiszen Cserey ezredes élete utolsó éveiben a szabadságharcban részt vett agghonvédek ápolására és ellátására alapított menház kiváló parancsnoka volt, így csapatunk is kiemelt figyelmet fordít a menház emlékezetére.

Elindítottuk honvedmenhaz.hu cím alatt a menházra emlékező weboldalt, amelyet Ress Zoltán történésszel közösen szerkesztünk. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel közösen készítjük elő a menház egykori helyén létesítendő emlékmű létesítését, az itteni egri ’kápolnai csata’ obeliszkjére hasonlító emlékművel. Tervezünk, konferenciát és kiállítást, amely ékessége egy terepasztal lesz, ahol a menház homlokzata előtti kertben a sétáló, pipázgató, kártyázó agghonvédeket is 3D-s technikával megformázzuk.

A menház emlékművének avatása várhatóan október elején lesz, amelyre szeretettel várjuk az egri küldöttséget is!

Emlékezzünk Cserey Ignác ezredesre egyperces néma vigyáz állással!

Dicsőség a Hősöknek!”

Forrás: HEOL Heves Megyei Híportál

Fotók: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Videó: Eger Televízió

Csák Attila fotói: