A magyar honvéd gyalogság és tüzérség ünnepe a Budai Várban

A magyar honvéd gyalogság ünnepe

Május 21. a Magyar Honvédelem Napja. 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Buda várát. A magyar történelem ezen kiemelkedő eseményére emlékezett meg 2017. május 21-én várbeli programjaival a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ), a Történelmi Lovas Egyesület és a Magyar Hagyományőrség.

A programok hagyományőrző felvonulással kezdődtek, a Kapisztrán térről a Dísz térre vonult nagy dobpergéssel a közel száz hagyományőrző honvéd gyalogos és tüzér. A Dísz téren a Honvéd Emlékműnél, majd Görgei Artúr emlékművénél koszorúzási ünnepséggel és díszsortűzzel emlékeztek a hagyományőrzők a szabadságharc hőseire. A történelmi visszaemlékezést Pelyach István történész tartotta. A Tóth Árpád sétányon keresztül érkezett vissza a menet a Kapisztrán térre, ahol honvédtábort alakítottak ki és már működött a huszárkonyha. A látványos huszárkonyha étkei versenyen vettek részt és közben a hagyományőrzők is jól laktak.

14 órakor kezdődött a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség „A magyar honvéd gyalogság és tüzérség ünnepe” című rendezvénye.

A május 21. fontos dátum, ugyanis Budavár ostroma előtt pontosan egy évvel korábban, 1848-ban éppen ezen a napon indult meg az első két honvédzászlóalj, majd nem sokkal később az első tüzérüteg toborzása Pesten és Budán. Az MHKHSZ rendezvénye mindkét történelmi eseményről megemlékezett, ezért a csatabemutató előtt a honvéd gyalogság és tüzérség fegyvernemeinek bemutatása, toborzótánc, zászlószentelés, eskü és áldás is szerepelt a programban.

A dísz-szemlére felsorakozott 110 honvéd- és sorgyalogos, ill. 30 tüzér hagyományőrzőt Székely Tibor hő. ezredes úr, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke köszöntötte. A gyalogság és tüzérség mellé a Mogyoródi Sándor Huszárok lovasai is felsorakoztak, akik a délelőtti Honvédelmi Minisztérium megemlékezésein képviselték az MHKHSZ-t.

Sipos Bulcsu Kadosa úr, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság kabinetfőnöke köszöntőjében kiemelte a kultúra és hagyományőrzés kapcsolatát és fontosságát.

A köszöntők után a honvéd vadász egyenruhában érkező Németh Balázs hadtörténész úr mutatta be a 48-as honvéd gyalogságot, érdekes, gyakorlatias előadást tartott a gyalogsági harcászatról, tűzfegyverhasználatáról. A kecskeméti honvédek alaki, harcászati bemutatóval, szuronyharccal szemléltették az elmondottakat.

A bemutatók után a ’48-as toborzások hangulatát idézte fel Jánosi Attila hagyományőrző honvéd, aki egy kardos toborzótáncot adott elő.

Dr. Csikány Tamás ezredes, egyetemi tanár, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője a korszak tüzértechnikájáról, a tüzérség alkalmazásáról, a honvédtüzérség megszervezéséről és működéséről tartott előadást. Előadását ágyúbemutató szemléltette.

Az 1848/49-es szabadságharcban is fontos szerepet játszott a vallás a katonák életében. Kálinger Roland őrnagy úr – Rozsé Atya – katolikus tábori lelkész vezetésével bemutatásra került, hogyan zajlott egy zászlószentelés a szabadságharc korában, a hagyományőrző honvédek és tüzérek esküt tettek és áldást kaptak.

A csapatok az áldás után elfoglalták felállítási helyeiket, és megkezdődött a csatajelenet, amely Budavár ostromának a betörés utáni utcai harcait szemléltette A csatabemutató történéseit Dr. Csikány Tamás hadtörténész konferálta. A honvédek több hullámban, egyre nagyobb létszámban, három irányból törtek be a Kapisztrán térre és folyamatosan beszorították a császári gyalogságot a múzeum kapuja elé.

Hentzi (akit Udovecz György hő. ezredes szemléltetett) gyomorlövést kapott és látványosan összeesett, a honvédek szuronyharc után megadásra kényszerítették a császári gyalogságot, majd a 47-es zalai honvédzászlóalj zászlótartója (Püspöki Gráciánt eljátszva) kitűzte a magyar lobogót. Ekkor érkezett be a Bécsi-kapu irányából Görgei tábornok lóháton (Székely Tibor hő. ezredes) huszárjai élén, a magyar parancsnok (Heim Sándor hő. őrnagy) jelentette neki, hogy Buda várát elfoglalta a honvédsereg. A magas létszámú közönség nagyon élvezte a csatajelenetet, hatalmas tapssal köszönték meg a bemutatót.

Honvédek - Budavár 2017. május 21. A zászló kitűzése

A csata után díszmenet indult az Országos Levéltár épületéhez, ahol a szabadságharcról készített tárlatot tekintették meg a hagyományőrzők és a nézőközönség. Dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, aki hagyományőrzőként a 47-es Zalai Honvédzászlóalj őrnagya, köszöntötte az érdeklődőket.

Az eseményen a magyar huszárságot a következő csapat képviselte:

Mogyoródi Sándor Huszár és Történelmi Lovas Hagyományőrző Egyesület (elnök Ferenczi János)

A magyar honvéd gyalogságot a következő csapatok képviselték:

Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskemétről, parancsnok: Szkenderovics Zoltán hő. főhadnagy
Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület, parancsnok: dr. Szabó Csaba hő. őrnagy
Budai 2-dik Honvédzászlóalj, parancsnok: Berlinger Gábor hő. hadnagy
Szegedi III. Honvéd Hagyományőrző Egyesület, parancsnok: Dr. Vass László hő. ezredes
Békés megyei Károlyi Huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, parancsnok: Mayerhoffer Miklós hő. őrmester
A császári sorgyalogságot a következő csapatok képviselték:

Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány, parancsnok: Udovecz György hő. ezredes
32. Eszterházy Sorgyalogezred Hagyományőrző Kompánia, parancsnok: Antal József hő. százados
Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület, parancsnok: Vastag Dániel hő. tizedes
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium sorgyalogsága, parancsnok: Erb Lajos hő. hadnagy
A magyar honvéd tüzérséget a következő csapatok képviselték:

1-ső Hatfontos Gyalogüteg Budakesziről, parancsnoka: Forró Gábor hő. tüzér hadnagy
Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány, parancsnoka: Papst József hő. tüzér alezredes
Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat, parancsnok: Káplár Béla hő. tüzér százados
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium – Nyargaló tüzérek, parancsnok: Farkas Richárd hő. tüzér őrmester
Az osztrák császári tüzérséget a következő csapatok képviselték:

Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány, parancsnok: Bató Tibor hő. tüzér főhadnagy
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium ifjú császári tüzérek csapata, parancsnok: Hencz Ákos hő. tüzér káplár
A bemutató és a csata során az MHKHSZ hagyományőrzői 40 db ágyútöltet és 600 db puskatöltet használtak fel.

A rendezvény előkészítésében a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség részéről Berlinger Gábor gyalogsági- és Farkas Tibor tüzérségi törzstisztek vettek részt.

KÉPTÁR

Képtár és cikk az MHKHSZ oldalán