Alakuló közgyűlés – Meghívó

a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület
alakuló közgyűlését,

amelyre 2014. február 6-án, csütörtökön 18:00 órakor

az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Fő u. 108.)
kerül sor.

Első körben azokat hívjuk meg az egyesületbe alapító tagoknak, akik már tagjai az íjászcsapatnak vagy érdeklődnek a huszárcsapathoz való csatlakozáshoz vagy szeretnének részt venni a szakmai munkában az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Napirendi pontok:

1. Az Egyesület megalakulásának kimondása nyílt szavazással

2. Az alapszabály elfogadása nyílt szavazással

3. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással

4. Az Egyesületi tagdíj meghatározása nyílt szavazással

5. Az Egyesület nyilvántartásba vételének kérelmezése az illetékes Bíróságnál nyílt szavazással

6. Munkacsoportok létrehozása

7. Az Egyesület általános feladatainak átbeszélése, a huszárcsapat megalakulásának részletei, első rendezvények szervezése, honlap létrehozása

8. Egyéb kérdések