Az áprilisi törvények 175. évfordulóján

Az áprilisi törvények szentesítésének 175. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a budapesti Kossuth téren, a Kossuth-szoborcsoportnál csapatunk képviselete is részt vett.

Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, „a jog és az abból fakadó jogrendszer diadalát ünnepeljük, s mindazokat, akik a reformkor évtizedeiben hazánk hajójának árbóckosarában ültek, és akik előtt már akkor kibukkant a messzeség ködéből az új, polgári Magyarország képe”.

A politikus felidézte, hogy az áprilisi törvényekkel Magyarország polgári állammá formálódott át, és megszületett az egységes, népképviseleti alapon nyugvó, felelős kormányzatú magyar állam.

Csorba László professor emeritus, az MTA doktora kifejtette, a Kossuth-szoborcsoport fő alakja, Kossuth Lajos sajátos kéztartása egy magvető figuráját idézi, amely a jövőt táplálja. Ez a gesztus jelent meg a parlament, az Országgyűlés, az áprilisi törvények gondolatában is.

Pesten az ifjúság forradalma, Pozsonyban és Bécsben a képviselők helytállása együttesen teremtették meg azt az átalakulást, amelyen a mai napig a magyar állam fundamentuma alapszik, a mai közösségi, politikai életünk nyugszik. Mint az ünnepségen elhangzott, 175 évvel ezelőtt, 1848. április 11-én szentesítette V. Ferdinánd király az 1847–48-as pozsonyi utolsó rendi országgyűlésen elfogadott áprilisi törvényeket, amelyek a reformkor több évtizedes közjogi harcának eredményeként születtek. A Kossuth Lajos-szoborcsoportot a Steindl Imre Program keretében az eredeti műről – Horvai János szoborcsoportjáról – készített minta alapján faragták újra, 2015-ben avatták fel.

Az ünnepséget követően Hende Csaba, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Szénási Istvánné, a Kossuth Szövetség elnöke és Sturcz Zoltánné alelnök, Székely Tibor, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke, valamint Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója helyezte el az emlékezés koszorúit a Kossuth-szoborcsoport előtt.

Forrás: Magyar Hírlap

Fotók: Hatvani Krisztián Tibor