Az 1848/49-es szabadságharc Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”

Egyesületünk az 1848/49-es szabadságharc emlékét, kiemelten a budai sorozású 2-ik Honvédzászlóalj és az 1-ső Hatfontos Gyalogüteg hagyományát őrzi és hagyományőrző csapatunk a szabadságharc honvéd gyalogságát és tüzérségét jeleníti meg.

 

Fő célunk a honvéd gyalogság és tüzérség korhű egyenruháinak, fegyverzetének és felszerelésének elkészíttetése, bemutatása, valamint részvétel, tiszteletadás, koszorúzás Budakeszi és a Főváros csatlakozó kerületeinek nemzeti ünnepein, hagyományőrző rendezvényein, megemlékezésein. Részvételünkkel emeljük az ünnepségek méltóságát, ezáltal a gyermekek hazaszeretetének, történelmi tudásának elmélyítését, érdeklődésének felkeltését.

 

Részt veszünk az iskolai, óvodai intézményszintű nemzeti ünnepi műsorokon és fegyverbemutatókat, egyedi, multimédiás történelemórákat tartunk az általános iskolákban, óvodákban. Az élő történelemórák a gyermekek részére nemcsak a történelemtudásuk kiegészítését, hanem magyarságtudatuk elmélyítését is elősegítik.

 

 

Aktívan részt veszünk a katonai hagyományőrző rendezvényeken, az anyaország és a Kárpát-medence minden jelentős 48-as hagyományőrző eseményén jelen vagyunk. Részt veszünk a 48-as csatabemutatókon, a tavaszi, felvidéki és erdélyi őszi hadjáratokon.

 

 

MHKHSZ minősítő vizsga - Budai 2-ik HonvédzászlóaljEgyesületünk rendes tagja a  Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, mely rendezvényein a kiképzésein aktívan részt veszünk, az alaki és küllemi minősítő vizsgát kiváló eredménnyel végeztük el.

Az egyenruhák és fegyverzet beszerzése szakmai kihívás is egyben: a csapat törekszik a legszigorúbb korhűség betartására, de ennek megvan az “ára” – támogatások, adományok nélkül nehezen megy a bővülés, újabb tagjainkat beöltöztetni, felfegyverezni, így örömmel veszünk mindennemű támogatást.

Hatvani csata