Cserey Ignác ezredesre emlékeztünk Bardocon

Két évvel ezelőtt Bardocon a településsel közösen állítottuk és avattuk fel a Cserey Ignác ezredesre, a Budai 2. Honvédzászlóalj első parancsnokára emlékező kopjafát a református templom kertjében és azóta az őszi hadjáratot követő vasárnap fő programja az emlékezés a helyszínen. Nagy megtiszteltetés, hogy a település befogadott bennünket és minden alkalommal hatalmas szeretettel fogadják csapatunkat.

Az aradi vértanúkra és Cserey Ignác honvédezredesre emlékező ünnepségen csodálatos műsort hallhattunk idén is, az istentisztelet után a templomkertben a székely himnusz eléneklését követően helyeztük el az emlékezés koszorúit a település hős szülöttjének emlékhelyénél.

Idén nagy meglepetésünkre és örömünkre a főhajtáson részt vettek és díszőrséget álltak a Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Törzsszékének bardoc-miklósvárszéki tagjai is. Bartha Imre törzskapitány úr  ünnepi beszédében Cserey Ignác honvédezredes és bajtársainak áldozatvállalását emelte ki: nem saját érdekeiket mérlegelve cselekedtek, hanem az ország javát szem előtt tartva vállalták, hogy akár vérük ontásával is érte cselekednek.

Bartha Imre a kopjafaállítás lényegére is rámutatott: „A történelem hét utódállamba szórta szét nemzetünket, s szolgáltatott ki azok beolvasztó politikájának. Ennek hatását mindennap érezzük. Fontos tehát, hogy lépten-nyomon kopjafák idézzenek fel egy-egy pillanatot történelmünkből” – jelentette ki a törzskapitány. Balázsi Zoltán református lelkész honvédjeink harcát a bibliai Gedeon harcához hasonlította: a kicsi, de elszánt sereg, ha Istenbe vetett hittel él, győzni tud.

Sajnos a sűrű program miatt (Oklándon házelnök urat fogadtuk és át kellett érnünk pontosan) idén nem tudtunk maradni, ami szívünknek nagyon fájt, de ígérjük, jövőre bepótoljuk! Isten áldja a bardociakat!

FOTÓK – Kaczur Mónika fotói

FOTÓK – Balázsi Dorka-Olga fotói

Beszámoló:

Szabadság nélkül nincs emberi méltóság – Háromszék napilapja

Huszárosra vágatom a hajamat…Az iskolakórus!Kata Lázár köszönjük a felvételt!

Közzétette: Ildikó-Ágnes Fosztó – 2019. október 6., vasárnap

Kata Lázár köszönjük a felvételt!Az Úr irgalma…

Közzétette: Ildikó-Ágnes Fosztó – 2019. október 7., hétfő