Cserey Ignác Érdemérem

Cserey Ignác Érdemérem
Cserey Ignác őrnagy (Kertai Zalán rajza)

Az 1848/49-es Szabadságharcz Hagyományőrző Budai 2-ik Honvédzászlóalj érdemérmet alapított, amelyet Cserey Ignác őrnagyról (később ezredes), a zászlóalj első parancsnokáról nevezett el. Az érdemérmet azon személyeknek adományozzuk, akik az 1848/49-es szabadságharcz hagyományápolásában kimagasló érdemeket szereznek és emellett a Budai 2. Honvédzászlóalj hagyományőrző tevékenységét hatékonyan segítik.

Az igényes kivitelű érdemérem hadi (katonai hagyományőrzők számára) és polgári változatban készül, sorszámozottan (“H-” ill. “P-” beütéssel) veres ill. zöld szalagon. Évente 1-1 személynek adományozható és odaítélésről 5 fős kuratórium dönt.

Cserey Ignác Érdemérem

Cserey Ignác hagyományőrző érdemérem
Cserey Ignác hagyományőrző érdemérem belső, hadiszalagos változata

 

Zászlóaljunk hagyományőrzői számára belső érdemérem kerül átadásra (“Z-” beütővel), veres hadiszalagon kard ékítménnyel. Az odaítélés a rendezvényeken (csatabemutatókon) történő kumulált részvételek alapján és a következő főbb elvárások alapján történik: fegyelmezettség, egyenruha tisztán tartása, eredeti állapotának megőrzése, fegyver, felszerelés előírás szerinti karbantartása, rendezvényeken a szabályoknak megfelelő szereplés, alaki mozgás, stb. Az érdemérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.

 

A Cserey Ignác Érdemérem polgári fokozatának 1. sorszámú példányát idén március 15-én adtuk volna át Bánóczki Péter úriszabó mesternek, de tragikus hirtelenséggel elment közülünk, az érdemérmet édesapjának nyújtottuk át temetésén.

Bánóczki Péter érdemelte ki a Cserey Ignác érdemérem 1. sorszámú polgári fokozatát
Bánóczki Péter érdemelte ki a Cserey Ignác érdemérem 1. sorszámú polgári fokozatát