Felvidéki Hadjárat

Komárom, megemlékezés a Klapka szobornál (fotó: Nagy-Miskó Ildikó)

Csapatunk idén is részt vett a Felvidéki Hadjárat megemlékezésein. Szombaton Kamocsán csatlakoztunk a Tavaszi Emlékhadjárat hagyományőrzőihez és részt vettünk a református templom kertjében található kopjafánál tartott ünnepségen. A honvéd gyalogságot a szegedi hármasokkal és az izsai honvéd gyalogság hagyományőrzőivel képeztük. A következő helyszín Gúta volt, ahol az ünnepség után gyalogsági bemutatót is tartottunk: sortüzet adtunk le, majd harcászati alakzatban különböző mozgásokat, majd szuronyrohamot mutattunk be a nézőknek.

Felvidéki hadjárat – Gúta

A következő helyszín Megyercs volt, ahol a kastél melletti téren emlékeztünk, majd tartottunk a lovasság műsora után gyalogsági harcászati bemutatót. A nap utolsó állomása és egyben szálláshelye Keszegfalva volt, ahol a “kakasvölgyben” gyalogsági bemutatóval kezdtük a programot, amíg a lovasság is beérkezett.

Komárom - honvéd gyalogság (fotó: Nagy-Miskó Ildikó)
Komárom – honvéd gyalogság (fotó: Nagy-Miskó Ildikó)

Vasárnap Izsán vettünk részt a katolikus szentmisén, majd megkoszorúztuk az Aradi Vártanuk kopjafáját és díszsortüzet adtunk le.

Izsa – sortűz

Az ünnepségen a hadjáratot szervező Izsai Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület Horváth Domokos őrmesterünket Szini Sebő Alajos emlékéremmel tüntette ki az elmúlt évek felvidéki hagyományőrző tevékenységéért. A csapatok átvonultak Révkomáromba, az erőd előtti parkolóból menetben érkeztünk Klapka tábornok szobrához.

Komárom - honvéd gyalogság (fotó: Nagy-Miskó Ildikó)
Komárom – honvéd gyalogság dísz-sortüze (fotó: Nagy-Miskó Ildikó)

Az ünnepi beszédek és a koszorúzás után a téren dísz sortüzet adtunk le. Az utolsó állomás Komáromban a városháza melletti park volt, ahol az ünnepséget szintén díszlövés követte.