Gyalogsági kiképzés Székelyföldön

2017. július 30. – augusztus 4. között a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület szervezésében az Őseink és hőseink emlékezete nevű hagyományőrző és ismeretterjesztő tábor Felső-Csernátonban a festői környezetű Malomkertben került megrendezésre. Az elméleti és gyakorlati képzés irányítója Vass László hagyományőrző ezredes volt, az 1848-as szabadságharc Szegedi III. Honvéd Zászlóaljának parancsnoka, aki hatodmagával érkezett a táborba. A honvédtáborban a Székely Virtus málnásfürdői tüzércsapata, illetve kézdiszéki huszárcsapata, valamint a 15. székely határőr gyalogezred kézdiszéki csapata vett részt a kiképzésen. A honvéd kiképzés utolsó két napjára érkezett zászlóaljunk küldöttsége Berlinger Gábor hő. hadnagy, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség gyalogsági törzstisztje vezetésével, hogy felkészítse a csapatokat a szövetség alaki és küllemi minősítő vizsgájára. A Budai 2. Honvédzászlóaljtól Horváth Domokos őrmester, Berlinger Marcell dobos, Jánosi Attila és Pénzes Kálmán honvédek érkeztek, hogy segítsék székely barátainkat a felkészülésben. A tábor zárását követően szombaton átvonultunk Málnásfürdőre, ahol a helyi múzeum történelmi kiállításának megnyitóján vettünk részt és alaki bemutatókat tartottak.

Vass László hő. ezredes vezetésével a szegedi honvédek öt éve tartanak Székelyföldön különböző helyszíneken honvédtábort. Idén egyet léptek előre, középiskolás tanulókat hívtak meg, abban reménykedve, hátha kedvet kapnak és bekapcsolódnak a hagyományőrző tevékenységbe. Így a hagyományőrzők mellett a táborban részt vettek felső-háromszéki iskolások is. Közülük ketten máris beöltöztek székelyhatárőr-egyenruhába, illetve egy lány huszáregyenruhát öltött magára. A fiatalok az 1848–49-es eseményekkel ismerkedtek meg, tanulmányozhatták a korabeli fegyvernemeket, viseletet, a hagyományőrzők segítségével pedig ízelítőt kaptak abból is, hogyan harcoltak az akkori katonák, megismerhették a korabeli vezényszavakat, vagyis olyan szemléletmóddal és ismeretanyaggal gazdagodhattak, amelyet nem találnak meg a történelemkönyvekben. Vass László a szabadságharc történetét kiterített nagy térképen figurákkal mutatta be, a tanulók a térképen vizuálisan is látták az eseményeket és a harcok helyszíneit.

A tábor napi programja így alakult: reggeli torna, mosakodás a patakban, reggeli szemle, zászlófelvonás, majd következett az elméleti és gyakorlati hadtörténeti oktatás egyenruhatan, térképtan, Erdély története 1848–49-ben, helyi események a forradalmi harc idején, 1848–49-es emlékművek Háromszéken, táborgyakorlatok, a szabadságharc katonai története.

Ebéd után folytatódik az ismeretek átadása: menetgyakorlatok, 1848-as katonai alaki mozgások, fegyverfogások, a hagyományőrző csapatok bemutatói, történelmi személyiségek életrajza, napi vetélkedők elméletből és gyakorlatból (térképismeret, tájékozódás terepen térkép szerint), történelmi csaták bemutatása térképen hadfigurákkal, végül egy kis jól megérdemelt pihenő és szabad tevékenység jár mindenkinek a vacsora előtt. A vacsorát követően történelmi filmeket néztek, majd a takarodó után az éjszakai őrséget is megszervezték. A pénteki zárónap kiemelkedő eseménye az eredményhirdetés volt, amelyen a történelmi vetélkedő nyerteseit díjazták, akik hatalmas versenyben bizonyították be történelmi tudásukat.

A tábor utolsó két napján az MHKHSZ részéről Berlinger Gábor gyalogsági törzstiszt vette át a kiképzés irányítását. Mint elmondta, Vass László ezredes kitűnő munkát végzett, a résztvevő honvéd-tüzér és székely határőr hagyományőrző csapatok résztvevői egyénileg nagyon felkészültek voltak, az alaki mozgásokat begyakorolták és kitűnően végre is tudták hajtani. A fő feladat természetesen az MHKHSZ alaki és küllemi minősítőjére történő felkészítés volt, így sokkal több idő jutott maga a feladatsor értelmezésére, begyakorlására. Az elsődleges feladat az egységesített parancsszavak betanulása volt, hiszen probléma a legtöbb csapatnál, főként akik a hosszú évek alatt eltérően használták, nehéz az átszokás. A küllemi előírások átbeszélése és a feladatok értelmezése után megkezdődött az érdemi munka: az oszlopban és vonalban történő alaki mozgások, húzódások, kanyarodások begyakorlása mellett a tisztelkedések és a koszorúzási ünnepség végrehajtása voltak a részfeladatok.

A felkészítésben segítségére volt a Budai 2. Honvédzászlóalj őrmestere, dobosa és két honvédje is, akik belülről segítették a menetoszlopok mozgását. A budakeszi csapat több puskát és egyenruhát is vitt magával, hogy a diákok közül is beöltözhessenek a rátermettebbek. A 35 fokos hőség ellenére nagyon gyors volt a fejlődés, a csapatok érezték, hogy jól haladnak, a vezénylő tisztek és őrmesterek is jól irányították csapatukat. A kiképzés része a közeli Ika várát irányzó menetpróba is volt, melynek végén a csernátoni patak mellett kialakított strandnál fegyvergúla állíttatott, a katonák gatyára vetkőzve pedig lehűtötték magukat a 15 fokos medencében.

Szombaton a hagyományőrző egységek Málnásfürdőre utaztak, ahol a helyi múzeum történelmi kiállításának megnyitóján vettek részt, majd a település ünnepségén alaki bemutatókat tartottak. Ezek a bemutatók egyben az előző napokban begyakorolt feladatok főpróbája is volt, a rekkenő hőségben is magas színvonalon teljesítettek a csapatok, a törzstiszt szerint a novemberi zalaegerszegi minősítőn a székelyföldi csapatoknak nincs félnivalójuk…

A honvédtábor helyi szervezésében és levezetésében kiemelt szerepe volt Dr. Kádár László huszár őrnagy, Jakab Kevend hő. huszár kapitány, Pál Olivér hő. huszár hadnagy, Sala Zsolt honvédtüzér főhadnagy és Keresztes Attila hő honvédtüzér hadnagy, Préda Barna zászlós uraknak.

BŐVEBB KÉPTÁR