Hősök Napja

A hosszú kényszerszünet után először vehettük fel egyenruháinkat és vehettünk részt a Hősök Napi megemlékezésen Budakeszin, az 1. vh-s emlékműnél. Alpolgármester csapattársunk ünnepi beszédével emlékeztünk dicső katonahőseinkre.

A Budakeszi Hírmondó beszámolója:

Megemlékezés a Hősök napján

Hősök Napja 2020 Budakeszi

Az I. Világháborús Emlékműnél Budakeszi Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében tartott május 31-i rendezvényen közreműködött a Hagyományőrző Budai 2-ik Honvédzászlóalj és Kristófi Ágnes népdalénekes.

Hősök Napja 2020 Budakeszi

A megemlékezésen ‘Sigmond Bertalan alpolgármester úgy fogalmazott:

“Ma azokra emlékezünk, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Az emléknapról már az I. világháború idején, 1917-ben döntöttek azzal a céllal, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre juttassuk. Ezt tesszük most mi is itt, a budakeszi áldozatok emlékműve előtt.

Hősök Napja 2020 Budakeszi

Mi, 48-as hagyományőrzők az első magyar nemzeti hadsereg, a honvédség tiszteletére és emlékére viseljük ezt az egyenruhát. De míg 1848-as dicső szabadságharcunkban egyértelmű volt, hogy a küzdelem a szabad magyar hazáért folyik, addig a világháborúk olasz és orosz harcterein időről időre felmerült a gondolat, vajon az áldozat magyar, vagy idegen érdekeket szolgál-e. (…) Azzal, hogy most hőseinkre emlékezve összegyűltünk, hitet teszünk amellett, hogy áldozatuk mégsem volt hiábavaló!

Hősök Napja 2020 Budakeszi

Trianon 100. évfordulója előtt néhány nappal nem feledkezhetünk el arról, hogy ez a haza, melyért ők életüket áldozták, ma is csak részben szabad. Honfitársaink milliói élnek úgy, hogy anyanyelvükért, identitásukért megaláztatást, de legalábbis hátrányt kell szenvedjenek szülőföldjükön, pedig az ő őseik is vérüket ontották hazánkért. Mi, akiknek a szabad Magyarország jutott otthonul, felelősséggel tartozunk irántuk, és sohasem felejthetjük el, hogy összetartozunk!”

Hősök Napja 2020 Budakeszi

A rendezvény koszorúzással ért véget. A hős katonák emléke előtt tisztelgett Budakeszi Város Önkormányzata nevében ‘Sigmond Bertalan alpolgármester, Bakács Bernadett önkormányzati tanácsnok, és dr. Dömötörné Papp Hargita önkormányzati képviselő.

Hősök Napja 2020 Budakeszi

Koszorút helyezett el továbbá: Schrotti János, Budakeszi Város Német Önkormányzatának elnöke, Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, Berlinger Gábor, a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület elnöke, és Szemereki Zoltán, a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör elnökségi tagja.

Fotók: Sükösd Levente (Budakeszi Hírmondó)