Kossuth Lajos elfogyott regimentje a Gyulai Várban

Időszaki tárlat nyílt a Gyulai Várban az egykor a fővárosban állt Honvédmenház és a ’48-as veterángondozás történetéről, kiegészítve a szabadságharc helyi eseményeivel és a Békés megyei Honvédegylet bemutatásával. A megnyitó után csapatunk tagjai is részt vettek az eseményen, ágyú díszlövésekkel és a veterán honvédek megjelenítésével segítették a kiállítás promócióját.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum összeállítása méltó helyszíne a honvédtiszti emlékhely szerepét is betöltő vár. A vár az 1849 augusztusában történt eseményekkel került a történelem forgatagába. A Világos melletti szőlősi síkon történt fegyverletételt követően két honvéd tábornok a várban lett elszállásolva, majd a vár és a kastély között elterülő téren rakta le oldalfegyverét a magyar tisztek egy része, köztük tízen a későbbi aradi 13 vértanúból. Ezek a történések hozták a Gyulai Várba a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kossuth Lajos elfogyott regimentje című kiállítását. A tárlat a szabadságharcot megjárt katonák testi és lelki gondozását szolgáló Honvédmenház történetén keresztül mutatja be az 1848-49-es honvéd utóéletet, az ún. veterángondozást, kiegészítve azt gyulai momentumokkal.
A Honvédmenház kiállítás csapatunk szívügye, hiszen a Budai 2. Honvédzászlóalj első parancsnoka, Cserey Ignác honvéd ezredes a Honvédmenház kiváló parancsnoka volt 1888-96 között és ő vezette 1894-ben Kossuth Lajos temetésén a gyászmenetet. Horváth Domokos hő. őrmesterünk készítette el a Honvédmenház makettját és az agghonvédek figuráit, Berlinger Gábor hő. százados pedig létrehozta és kezeli a Menház weboldalát, amely nemcsak a történetével foglalkozik, hanem a témában megjelent írásokat és a vándorkiállítás útját is feldolgozza. Csapatunk részt vett a kiállítás debütálásán is a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény megnyitóján és a menház makettjának átadásán.
Horváth Domokos hő. őrmester és Verebi Ferenc hő. tüzér a kiállítás tiszteletére díszlövéseket adott le ágyúnkból és szemléltették az agghonvédeket.

A kiállítás történelmi hátteréről:

Az önkényuralom első enyhülésekor, 1860-ban országos szinten felmerült az igény egy különleges társadalmi réteg, a volt 1848/49-es honvédség tagjai és hozzátartozóik azonosítására, nyilvántartásba vételére és egyletté szervezésére. Az 1860-as évek második felében már legálisan, tömegével jöttek létre országszerte a honvédegyletek. A testi és lelki gondozásra szoruló, szabadságharcot megjárt katonák részére az Országos Honvédgyűlés határozata értelmében gyűjtő akciók és adakozás révén igyekeztek megteremteni egy rokkant honvédkatonákat gondozó intézmény anyagi alapjait. Ez lett az úgynevezett Honvédmenház.

A Kossuth Lajos elfogyott regimentje című kiállítás az intézmény történetén keresztül mutatja be az 1848-49-es honvéd utóéletet, az úgynevezett veterángondozást. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tárlata új, nem megszokott perspektívából világít rá a forradalom és szabadságharc résztvevőire, testközelbe hozza és arcot ad a névtelen honvédeknek. A tárlat bemutatásának természetesen egyik indoka az, hogy idén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulójára emlékezünk országszerte. A kiállítás gyulai megjelenésének mindemellett komoly létjogosultságot ad azonban az is, hogy a város különösen fontos helyszín a szabadságharc által érintett települések sorában.

A Világos melletti szőlősi síkon történt fegyverletételt követően ugyanis két honvéd tábornok, Damjanich János és Lahner György a gyulai várban lett elszállásolva, majd a vár és a kastély között elterülő téren rakta le oldalfegyverét a magyar tisztek egy része, köztük tízen a későbbi aradi 13 vértanúból. A Gyulai Vár így nem csak a történelmi emlékhely, hanem az 1848/49-es honvédtiszti emlékhely szerepét is betölti.

A tárlatot az eredeti anyag szellemiségében, a helytörténeti momentumok felvillantásával egészítették ki a gyulai történészek. Egy olyan időszaki kiállítást terveztünk, amely alig ismert tényekkel egészíti ki, s teszi egyúttal helyben is izgalmassá a bemutatót. Szót ejt többek között az utolsó Békés vármegyei honvédről, egy másik gyulai „fegyverletételről”, egy bátor, Békés megyei honleányról, s természetesen a Békés megyei Honvédegyletről.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum eredeti kiállításának kurátora Szoleczky Emese, Gönczi Ambrus és Ress Zoltán. A Békés megyéről szóló rész Szilágyi Sándor munkája. A gyulai várban megvalósuló időszaki kiállítás kurátora Cseresznyés János és Szappanos Gábor. A kiállítást Dr. Szoleczky Emese főtanácsos, történész-muzeológus, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kéziratos Emlékanyag-gyűjteményének gyűjteményvezetője, osztályvezető-helyettes nyitotta meg.

A Kossuth Lajos elfogyott regimentje — a Honvédmenház és a ’48-as veterángondozás története Békés vármegyében című tárlat 2023. szeptember 15. és november 15. között tekinthető meg a Gyulai Várban. A tárlat a vár aktuális belépőjegyével látogatható.

Források:

Gyulai Vár FB oldala

Megérkezett Gyulára Kossuth Lajos elfogyott regimentje – BEOL

Örökségnapok – Gyula

Fotók: Gyulai Vár, Budai 2. HZ