Koszorúzás a Nagysándor József Emlékháznál

Budakeszi Nagysándor József emlékház - Budai 2. Honvédzászlóalj

Honvédzászlóaljunk hagyományőrzői október 4-én, csütörtökön délután koszorúzták meg a Nagysándor József Emlékházat. A koszorút Sigmond Bertalan önkormányzati képviselő helyezte el az emlékház falára, majd az 1917-es évben a legtovább életben maradt honvéd veterán visszaemlékezéseiből olvasott fel bajtársainak érdekes és szívhez szóló részleteket az emlékházban.

Budakeszi Nagysándor József emlékház - Budai 2. Honvédzászlóalj

Csapatunk 21 fővel péntek reggel Székelyföldre, Szentegyházára utazik, ahol részt veszünk a XIII. Őszi Hadjáraton, amely az 1848. őszi erdélyi toborzó körútra emlékezik. A hadjárat után Nyergestetőn a Honvéd Emlékművet, Berecken a Gábor Áron Házat, majd Bardocon a tavaly általuk állított, a zászlóalj egykori parancsnokára, Cserey Ignác ezredesre szülőfalujában emlékező kopjafát koszorúzzuk meg. Hazafelé Aradon a Vértanúk Emlékhelyén koszorúzunk, majd Újszentivánon a Tábornokok emlékhelyén Nagysándor József tábornok emlékére emelünk kopjafát. A budavári ostrom előtti budakeszi főhadiszállás parancsnokára emlékező kopjafát a zászlóalj tagja, Jánosi Attila készítette.

Budakeszi Nagysándor József emlékház - Budai 2. Honvédzászlóalj

Budakeszi Nagysándor József emlékház - Budai 2. Honvédzászlóalj