Megemlékezések Sukorón és Pákozdon

A sukorói református előtti téren emlékeztünk a pákozd-sukorói győztes csatát előkészítő haditanácsra szeptember 28-án.

Az 1848-49-es szabadságharc első, győztes ütközetének haditervét – heves viták után – Móga János tábornok és a szabadságharc vezérkara, Batthyány Lajos miniszterelnök személyes jelenlétében a sukorói református templomban öntötte formába a csata előtti napon.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséget a Fehérvári Huszárok mellett a Budai 2. Honvédzászlóalj tüzérsége képviselte, a rendezvényt díszlövéssel nyitottuk meg, a koszorúzás után pedig újabb három díszlövés adtunk le. Berlinger Gábor MHKHSZ alelnök a szövetség és zászlóaljunk nevében is virágot helyezett el a Batthyányi-Móga szobornál.

A haditanács megemlékezés után Pákozdra, a 48-as emlékműhöz mentünk át. A pákozdi fáklyás felvonulás beérkezésekor ágyúszóval köszöntöttük a lelkes gyerekeket és felnőtteket, akik az ünnepség után gyertyákat helyeztek el az emlékmű párkányán. A pákozdi polgármester beszéde után koszorúzás következett, amely után újabb ágyúlövéssel emlékeztünk a pákozdi csata hőseire.