Oklándi huszárakadémia

Oklándi huszárakadémia 2020

Ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét a XI. alkalommal Oklándon megszervezett Huszárakadémia, melyen Erdélyből és az anyaországból több mint 120 hagyományőrző vett részt. A Budai 2. Honvédzászlóaljból Berlinger Gábor hő. százados és Horváth Domokos hő. őrmester kapott meghívást, díszelgési alaki gyakorlási oktatás bemutatására.

Oklándi huszárakadémia 2020

Az eseményt Székely Tibor a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Elnöke nyitotta meg, majd Borboly Csaba Hargita Megye tanácselnöke, Cseke Miklós polgármester és Kelemen Levente lelkész köszöntötték a résztvevőket. Pál István egy saját készítésű vándorkardot adott át, majd kezdetét vette a kétnapos elméleti és gyakorlati tudást gyarapító rendezvény.

Oklándi huszárakadémia 2020

Dr. Csikány Tamás hadtörténész professzor A székely határőrezredek a Hanau-i ütközetben címmel tartott előadást, Rombauer Tamás a Shagya Arab lófajta sikertörténetét mutatta be. Pénzes Gábor előadása a könnyűlovasságot (huszárságot) a 16. századtól a 20. századig ölelte fel.

Oklándi huszárakadémia 2020

Dr. Hecker Walter gyakorlatban mutatta be a ló bírálatának szempontjait (tenyészérték, használati érték, küllem alapján). Dr. Stencinger Norbert hadtörténész az első világháborúban szolgáló magyar tábori lelkészekről tartott előadást. Varga Zoltán és Ócsai Géza a díszelgési feladatokat tanították meg.

Oklándi huszárakadémia 2020

Dr. Bárdi Nándor történész a Székelyföld képének 20. század első felében való átalakulásáról beszélt, Ézsiás Vencel hagyományőrző őrnagy gyakorlatban mutatta be a katonai hagyományőrzés protokollját.
Vacsora után Vizoli Demeter gyergyóalfalui népdalénekes és társainak (két hegedű, brácsa, harmonika, kávás gardon) katonanépdal koncertje következett, amit közös nótázás és mulatság követett.

Oklándi huszárakadémia 2020Oklándi huszárakadémia 2020.Este a tisztikari gyűlésen a részvevő csapatok képviselői az Akadémia jövőjéről, elképzelésekről beszélgettek, hoztak döntéseket illetve Borboly Csaba elnök kérésére kinevezték a hagyományőrzők képviselőit a Székely Lovas Munkacsoportba Kelemen Levente és Dakó Tibor személyében.

Vasárnap v.Győrffy-Villám András hő.dandártábornok a Trianon előtt erdélyi lótenyésztésről beszélt, majd bemutatták Székelyföld hadtörténetének tanulmánykötetét, melyet Nagy József történész szerkesztett.

A kultúrotthonban és a templomkertben Kövér György és Máté Miklós huszár hagyományőrző oktatókkal szabjavívás következett. Az istentiszteletet Dr. Pál János, homoródszentmártoni lelkész, történész végezte , az istentiszteleten a résztvevő előadóknak az egyházközség jelképes ajándékot adott át, ugyanakkor Mezőpanit Hagyományőrző csapatának, a jövő évi Akadémia szervezőjének átadta a vándorkardot Kelemen Levente helyi szervező huszárkapitány. Az istentisztelet után Berlinger Gábor és Vass László a karddal történő tisztelgésről a díszőrség felállításáról, a koszorúzási feladatokról tartott gyakorlati ismertetőt.

Oklándi huszárakadémia 2020.
Dr. Hecker Walter pedig az erdélyi és a székely lóról értekezett, ezután Farkas Tibor “Biztonságtechnika a hagyományőrzésben” címmel tartott előadást. A rendezvény a Művelődési Házban közös ebéddel ért véget. A rendezvényt a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az Oklándi Unitárius Egyházközség támogatta.

(Forrás: Oklándi Unitárius Egyházközség és M5 Híradó)