Pákozdi csata

A pákozdi csata tiszteletére szeptember 24-25-én a Pákozdi Katonai Emlékpark megrendezte a XIII. Honvédfesztivált, amelynek részeként vasárnap a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség fennállása harmincadik évfordulójának megünneplése mellett nagyszabású csatabemutatót is tartottunk.

Csapatunk számára péntek este megkezdődött a “pákozdi hétvége”, hiszen hagyományosan meghívást kaptunk Pákozd Nagyközségtől a fáklyás felvonulásra és az 1889-ben emelt Pákozdi Csata Emlékműnél díszlövések leadására. A katonazenekarral érkező fáklyás felvonulókat felállított honvéd díszőrséggel és tüzérségünkkel vártuk. A megemlékezésen és koszorúzáson katonai tiszteletadással vettünk részt, majd ágyúnkból három díszlövést adtunk le, amit a pákozdi gyerekek minden évben nagyon várnak. Nagy élmény látni, hogy a pákozdi emberek hogyan tisztelik hagyományukat, nagy megtiszteltetés ott lenni velük a megemlékezésen.

Díszegységünk és tüzérségünk a “régi” pákozdi emlékműnél

Szeptember 24-én hagyományosan részt veszünk a KEMPP Honvédfesztiválján, ahol történelmi korok szerint bemutatókat tartunk. Idén is nagyon készültünk, a bemutató előtt és után nyilvános kiképzést tartottunk, gyerekeknek fakardokkal, fapuskákkal foglalkozást szerveztünk és a 3D modellezéssel készített 48-as katonáinkat egy kis terepasztalon is bemutattuk.

Honvédfesztivál – Ünnepélyes megnyitó

Az ünnepélyes megnyitóra felsorakoztunk, ahol Dr. Lippai Péter dandártábornok köszöntötte a hagyományőrzőket és méltatta a pákozdi csata sikerét. Az ebéd utáni bemutatónkat a császári sorgyalogság hagyományőrzői (Sorgyalog Hagyományőrző és Kulturális Egyesület) kezdték, Ilyés István bemutatta a császári gyalogos katonákat: a sorgyalogság egyenruháit, fegyverzetét és a határőr ezredek képviselőit. A bemutatót a Fehérvári Huszárok képviseletében Páli Csaba folytatta, aki a magyar huszár felszereléséről, a huszár virtusról mesélt a nézőknek. Ezután tüzérségünk következett, Forró Gábor mesélt az ágyúkról és tüzérekről, majd következett az ágyú töltése és a lövések, amelyeket a gyerekek nagy ovációval fogadtak.

Honvédfesztivál – tüzérségi bemutató

A honvéd gyalogságról, a Budai 2. Honvédzászlóaljról Berlinger Gábor tájékoztatott, a gyalogság sortüzzel és rövid harcászati mozgással jelenítette meg a honvéd sereget. A bemutató után verbunk következett, Jánosi Attila kardos toborzótáncot mutatott be, közben az altisztek invitálására gyerekek “vonultak be” katonának. Az ifjú honvédek papírcsákót kaptak ajándékba és fakardokkal, fapunkákkal beálltak a kiképzésbe.

Honvédfesztivál – kiképzés az újoncoknak

A kiképzés lövésekre megszakadt, császári felderítők érkeztek és tűzharc keletkezett. Gyorsan befordították a tüzérek az ágyút, a honvédek harci alakzatba fejlődtek és megkezdődött a beérkező császári csapat lövetése.

Honvédfesztivál – a csatajelenet egyik sortüze

Az ágyúlövések és puska sortüzek után következett a szuronyharc, a nézők a domboldalról jól láthatták a közelharcot is.

Honvédfesztivál – közelharc

A bemutató végén díszmenetben köszöntünk el az érdeklődőktől.

Honvédfesztivál – díszmenet a nézők előtt

A bemutató után lementünk a Mészeg-hegy lábánál kialakított történelmi sátortáborhoz, ahol már sorakoztak a hagyományőrző sátrak, a lóállásokba bekötött lovak és igazi tábori élet kerekedett. A vasárnapi csatabemutató bejárása következett, amelyeken az irányító parancsnokok és altisztek vettek részt. A csataterv kialakításában a szövetség részéről Pop Hunor, Ilyés István, Pászti László, Szkenderovics Zoltán és Pap György vett részt, az összegzést és az egyeztetést Dr. Hermann Róbert történésszel Berlinger Gábor végezte. A csata engedélyeztetését és a pirotechnikai tervét, kiépítését Farkas Tibor koordinálta.

A csataterv pontos végrehajtása mindig nagy kihívás – utolsó egyeztetés a csata előtt

Vasárnap elérkezett a nagy nap, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség fenállásának 30. évfordulóját ünnepelte. Az MHKHSZ 48-as csapatainak képviseletében a díszegységek hosszú rsorokban vonultak fel a Katonai Emlékpark Szent László szobrához.

Az MHKHSZ díszegysége bevonulásra kész

Az évfordulót a Katonai Püspökség által celebrált ökumenikus tábori misével ünnepelte az MHKHSZ, amely alkalmából a magyar hagyományőrzőket Szent László oltalma alá kérték. A a Szent László szobor körül  felállt a legtöbb 48-as egyesület díszegysége, a huszárság, a honvéd és császári gyalogság és tüzérség képviselői.

MHKHSZ 30 éves megemlékezés tábori misével – Székely Tibor elnök köszöntője

A jubileum alkalmából megrendezett ökumenikus istentiszteleten Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes mondott beszédet.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszéde

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség nevében Győrffy-Villám András hagyományőrző dandártábornok emlékezett az MHKHSZ 30 évére.

Csapatunk az ünnepségen a himnusz alatt tiszteleg

A díszegységek a szobor körül álltak fel, az tábori mise végén díszmenetben tisztelegve haladtak el az államitkár és az elnökség előtt.

A jubileumi ünnepség után a díszmenetből közvetlenül levonultak az egységek a Mészeg-hegy lábához a csatatérre és elfoglalták a felállítási helyeiket. A csatabemutatót Dr. Hermann Róbert hadtörténész konferálta, részletesen ismertetve nemcsak a történelmi tényeket, de a hagyományőrzők harcászati mozgását és a szereplők bemutatását is.

Dr. Hermann Róbert történész konferálja a csatabemutatót

A csatatérre bevonulás az erdőből történt, szimbolizálva a magyar csapatok visszavonulását. A magyar gyalogság főparancsnoka  Vass László hő. ezredes vezette, ő a törzs éléről irányított. Az I. hadtestet (Kecskemét) Szkenderovics Zoltán hő. százados, a II. hadtestet Berlinger Gábor hő. százados vezette.  A II., közös hadtestünkben szerepeltek a budai, pesti, zalai, szegedi, tápióbicskei honvédek, a vegyes csapat nagyon jól mozgott és a sortüzek is egységesek voltak – látszott az altisztek, elsősorban Pászti László hő. tizedes és Christopher Orf hő. őrmester előzetes munkája.

Pákozdi csata – az II. hadtest arcvonalban

A császári oldalon az I. dandárt Oberlieutenant Lachnit, a II. dandárt pedig Hauptmann Antall József irányította, a főparancsnok Udovecz György hő. ezredes volt.

A császári I. hadtest Oberlieutenant vezetésével

A tüzérségünk Forró Gábor hő. főhadnagy vezetésével most a a magyar oldalon szerepelt (volt példa korábban, hogy az osztrák oldalra kerültünk), Budakeszi, Dabas, Nagykáta, Kocsér, Szeged, Vác, Zalaegerszeg, a császári oldalon Vác két császári ágyúja szerepelt. A magyar oldal főparancsnoka Papst György hő. alezredes volt.

A magyar tüzérség ütegként szerepelt

A lovasságot magyar részről Varga Gábor huszár őrnagy, császári részről Fodor Miklós vértes kapitány vezette, a lovasság koordinátora Pap György lovassági törzstiszt volt. Magyar oldalot Mogyoród, Gömör, Felvidék, Vác, Kisvárda, Fehérvár, Szekszárd, Gödöllő és a Történelmi Lovastúra huszárjai képviselték, a császári vértes lovasságot Mogyoród, a Radetzky, az Isaszegi, Gömöri, Vértes Egyesület, Kisvárda, Üllő, Martonvásár lovasai jelenítették meg.

Székely Tibor elnök úr a lovassági szemlén

A csata kezdetén egységünk egyik szakasza fedezte a visszavonulást, majd csatárharcban lépett fel az ellenséggel szemben.

Csatárlánc

Őket a huszárok szabadították fel, majd visszacsatlakoztak a hadtesthez.

Huszárroham

A tüzérségi párbaj és a lovassági összecsapás után indult meg hadtestünk, a folyamatos sortüzek után szuronyrohammal estünk neki a császári sorgyalogságnak.

Sortűz az ellenségre
A császári II. dandár viszonozza a tüzet
Szuronyroham dönti el a harcot

A csatabemutató után a csapatok visszavonultak a Katonai Emlékparkba, ahol az MHKHSZ díszebédjén vettünk részt. Az ebéd után a szövetség érdekében kiemelt hagyományőrző munkát végzők átvehették az idén alapított korhű hagyományőrző kitüntetéseket, a magyar oldalon az 1848/49-es Szabadságharc Katonai Érdemrend II. és III. fokozatának másolatát, a Napóleoni kor császári hagyományőrző pedog a Vitzéségért (Tapferkeit) érdemérem másolatait. A csapatok képviselői pedig a szövetség ajándékait, Somogyi Győző könyvét és egy 3D-s modellezéssel készített jelenetet, amelyet Horváth Domokos hő. őrmester és csapata készített.

A lovasságnak Damjanich 1:35 modellek készültek.

Pákozdon a Katonai Emlékparkban átadásra kerültek a zászlóaljunk által alapított Cserey Ignác Érdemérmek. Idén a két kitüntetést Székely Tibor hő. huszár ezredesnek, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnökének és Dr. Görög István nyug. ezredesnek, a Pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetőjének adtuk át. Ezúton is gratulálunk a kitüntetteknek és további erőt és sok sikert kívánunk az 1848/49-es Szabadságharc hagyományőrzés tevékenységéhez! Zászlóaljunk Cserey érdemérem kitüntettjei Kiss János honvéd (2021. év jogán) és Verebi Ferenc főtüzér voltak.

A Cserey Érdemérem 2022. évi díjazottai: Székely Tibor hő. ezredes és Dr. Görög István nyug. ezredes

A pákozdi csata

Az újonnan felállított magyar honvédsereg a szabadságharc első ütközetében, 1848. szeptember 29-én megvívott pákozdi csatában legyőzte a forradalom eltiprására indult Josip Jelačić horvát bán csapatait:

Fotók: Pető István,

Kapcsolódó cikkek:

Százhetvennégy évvel később is a huszárok nyertek – Honvedelem.hu

Harminc év – Magyarhuszar.hu

További fotók:

Honvédfesztivál, szombat

Honvédfesztivál – Megynyitó
Honvédfesztivál – Dr. Lippai Péter dandártábornok szemléje
Honvédfesztivál – tüzérségi bemutató
Honvédfesztivál – a parancsnok a terepasztallal
Honvédfesztivál – huszárnóta
Honvédfesztivál – “Százados úr sejehaj”
Honvédfesztivál – Tüzérünk pihenőben
Apa és fia – Jánosi család
Apa és fia – Kállay család

Ünnepség és csatabemutató, vasárnap

Tábori ökumenikus mise, háttérben csapatunk

Elvonulás a csatatérre
Irány a csata!

Pákozdi csata – gyalogsági négyszög