Szekszárdi csatajáték

A Forradalom és Szabadságharc 175. évfordulója és a Petőfi 200 Emlékév tiszteletére Szekszárdon közösen szervezett csatajátékot a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség és a Babits Mihály Kulturális Központ.

Balról: Szabó Csaba, az Országos Levéltár főigazgatója, Székely Tibor, az MHKHSZ elnöke, Dr. Hoppál Péter Petőfi 200 Emlékév miniszteri biztosa, Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Gábor, az MHKHSZ alelnöke, a csata szervezője

A “Szekszárdi csatajáték” ideális helyszínen, a Prométheusz-parkban egy harcászati bemutató volt, ahol a 48-as Szabadságharc honvédseregének küzdelmét szemléltettük, mindhárom hadnem részvételével. Huszárok a vértesek, a honvéd gyalogság a császári sorgyalogság, a honvéd tüzérség a császári lövegek ellen.

Székely Tibor köszönti a nézőket és a hagyományőrzőket

A program nyitányaként a nézőket és a csapatokat Székely Tibor, az MHKHSZ elnöke köszöntötte, a hagyományőrzők erőteljes “Erőt, tisztességet” kiáltással válaszoltak, majd a parancsnokok tisztelgést vezényeltek, így köszöntötték a csapatok a nézőket.

A fegyverekkel való tisztelgés maradt a himnusz alatt is, felemelő látvány volt a száz hagyományőrző egységes tiszteletadása.

Dr. Hoppál Péter köszöntője

Dr. Hoppál Péter, a Petőfi 200 Emlékév miniszteri biztosa ünnepi beszédében emlékeztett ezeréves államiságunkra, “büszkén állunk a többi európai nemzet előtt és szemükbe nézve felmutathatjuk örökségünket és a magyar hősiességet” – mondta az eseményen. Gyermekeink korosztályával is meg kell ismertetni, hogy mi nem tagadjuk meg a múltat és a mai „cancel culture” jegyében nem töröljük el a kultúrát, hanem megéljük történelmi önazonosságunkat és büszkén tekintünk nemzeti hőseinkre – hangsúlyozta.

Horváth István országgyűlési képviselője köszöntője

Horváth István országgyűlési képviselő Petőfi Sándort idézte, aki 175 évvel ezelőtt úgy fogalmazott: ahol szabadság van, ott haza van. – Ennek szellemében kezdődött el 175 éve az a szabadságharc, amelyre méltán lehetünk büszkék. Nekünk, az utókornak kötelességünk ápolni a hagyományokat, gyermekeinknek megmutatni azokat a történelmi értékeinket, amelyeket elődeinknek köszönhetünk. Ahhoz, hogy ezeket az értékeket megőrizhessük, nagy szükség van a hagyományőrző honvédekre, akik szabadidejüket feláldozva mutatják be azokat a történelmi pillanatokat, amelyek átszőtték a jelenkor gyökereit – hangsúlyozta a képviselő.

Huszár karusszel

Az ünnepi beszédek után a Rády József Tolna Vármegyei Huszárbandérium lovas karusszeljével folytatódott a programok. A huszárok csodálatos bemutatót tartottak, pedig a csatatéren már telepítve voltak a robbantási effektek és azokat is kerülgetni kellett.

Honvéd kardos verbunk

A huszár karusszel után megkezdődött a toborzó – feállt a “toborzó iroda” székellel, beírókönyvvel, a király borával és Jánosi Attila hő. őrvezető mesélt a hajdani toborzókról. Pillanatok alatt 30-40 kisgyerek jött le a toborzás területére, hogy közelről láthassa Attila korhű kardos verbunkját, amelybe az invitálás következtében a szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes táncosai is beléptek, mint jelentkező honvédjelöltek.

Toborzótánc

Fergeteges össztánc kerekedett, amelyet a távolró puskalövések zavarták meg, a toborzás felbomlott, mindenki menekült, a honvédek pedig gyorsan elővédként csatárokat küldtek ki. A csatajáték szakértőjeként Dr. Pelyach István történész vette át a mikrofont és a csatajáték vévigkommentálva nagyon sok érdekes információt mesélt el a harcászati eljárásokról, a fegyverzetről, a szuronyharcról.

Tüzérségünk akcióban

A csatajáték szervezését és irányítását Berlinger Gábor hő. százados, az MHKHSZ alelnöke végezte, 6-6 huszár és vértes, 5 ágyú 20 tüzérrel és vagy 70 gyalogos csapott össze bemutatva a szabadságharc korának harcászatát.

Csatárok felderítése

A csata felderítéssel kezdődött, majd a csatárláncok visszaérkeztek a közben beérkező ágyúk vonaláig.

Csatárláncok egymással szemben

Tüzérségi párbaj kezdődött, a magyar oldalon három ágyú félütegként, egymás mellől ontották a tüzet, a császári oldalról két löveg válaszolt. Az ágyúlövéseket látványos robbantási effektek követték ezzel látványosan szemléltetve a becsapódásokat, Farkas Tibor pirotechnikus irányításával.

A zalai ágyú működésben

A tüzérség párharca után a lovasság csapott össze, huszárjaink a vértesek ellen, a parancsnokok párbajt is vívtak. A gyalogság is megindult, a lovasság őket is támadta, így gyorsan gyalogsái négyszögek alakultak, így védekezett szuronyt szegezve a gyalogság a lovassági attak ellen.

Gyalogsági négyszög

A lovasság visszavonulásával a gyalogság is egymásnak esett, folyamatos sortüzeket lőttek egymásra, majd szuronyrohammal estek egymásnak.

Gyalogsági összecsapás

A visszavonulás után ismét a tüzérség következett, majd újra a lovasság és a gyalogság felváltva csapott össze, végül a magyar oldal győzelmével végződött a bemutató.

A Prométheusz Parkban díszmenettel zárult a bemutató, amelyet követően a néptáncosok a hagyományőrzők felvezetésével átvonultak a Garay szoborhoz, ahol a Csurgó Zenekar kíséretével egy táncos performanszot adtak elő.

Díszmenet utáni tisztelgés a nézőknek

Csodás látvány volt a gyönyörű népviseltben táncoló gyermek és felnőtt profi néptáncosok előadása a honvédek sorfala előtt. Több honvédünk is beállt a táncba, nagy élmény volt számukra is a lehetőség.

Táncos performansz
Őrvezetőnk is beállt a táncba!

A Garay térről a Béla térre vonult fel a honvéd díszegység, ahol a 48-as emlékműnél tisztelegtünk a Hősök előtt, majd az Országzászlónál is díszelegtünk.

Délután átutaztunk Borjádra, a Petőfi Emlékhelyhez, ahol koszorúztunk és tisztelegtünk a Költő szobránál.

Borjádon, a Petői Emlékhelyen
Borjád, Petőfi Emlékhely

Este a Fritz Birtok, Szekszárd egyik leghíresebb, évszázados családi hagyományokra alapuló borháza volt a vendéglátónk. A vendégváró borkostólás után a hatalmas pincevendéglő oltáránál Dr. Lackner Pál evangélikus püspök, nyug. dandártábornok tábori lelkész tartott egy rövid tábori istentiszteletet. A Budai 2. Honvédzászlóalj kuratóriuma 2023. évben a Cserey Ignác Érdemérem polgári változatára Dr. Hoppál Péter miniszteri biztost jelölte, a sorszámozott kitüntetést és oklevelet a honvéd gyalogság előtt adtuk át. A fenséges vacsorát asztali áldás előzte meg, majd nótaesttel folytatódott a program. A legismertebb 30 huszárdal szövege kivetítésre került, így mindenki be tudott csatlakozni az éneklésbe. Tankó Gábor hegedűs és Bán Richárd brácsás nemcsak a toborzón, hanem végig a nótaesten szolgáltatta a felemelő szólamokat.

Tisztelgés a Béla-téren a 48-as emlékműnél

A teljes program koordinálását Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója végezte, ezúton is köszönjük hibátlan, mindenre is gondoló szervezését. Méltó módon emlékeztünk a 175. évfordulóra, a nézőknek és a hagyományőrző bajtársaknak is egyaránt élményt nyújtva.

A program- és a csataszervező két Berlinger

Fotók: Ruip Gergő –  Babits Mihály Kulturális Központ

 

További fotók (TEOL):