Tápióbicskei csata

Április 4-én minden évben Tápióbicskére indul csapatunk, a dicsőséges 1849. évi Tavaszi Hadjárat egyik legnagyobb győzelmére emlékező csatabemutatóra, amely az egykori ikonikus csatatéren, a festői híd két oldalán zajlik.

Idén kiemelt jelentősége volt a csatabemutató előtti megemlékezésnek, hiszen történelmi emlékhelyet jelző sztélét avattak Tápióbicskén, az egykori csatatéren kedden, a tápióbicskei csata 174. évfordulóján. Csapatunk vállalta a díszőrséget az ünnepségen, megtiszteltetés volt, hogy jelen lehettünk e történelmi eseményen.

A Nemzeti Örökség Intézete javaslatára ugyanis az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója kapcsán történelmi emlékhely lett a tavaszi hadjárat két legjelentősebb csatájának helyszíne, a tápióbicskei és az isaszegi csatatér.

Berlinger Gábor (Budai 2. HZ), Herczeg Róbert, Tápióbicske polgármestere, Székely Tibor, az MHKHSZ elnöke, Czerván György országgyűlési képviselő, Dr. Hoppál Péter miniszteri biztos, Szabó István a Pest Vármegye Közgyűlés elnöke és Ézsiás Vencel (MHKHSZ)
Berlinger Gábor (Budai 2. HZ), Herczegh Róbert, Tápióbicske polgármestere, Székely Tibor, az MHKHSZ elnöke, Czerván György országgyűlési képviselő, Dr. Hoppál Péter miniszteri biztos, Szabó István a Pest Vármegye Közgyűlés elnöke és Ézsiás Vencel (MHKHSZ)

Dr. Hoppál Péter miniszteri biztos a keddi avató ünnepségen arra mutatott rá, hogy a tápióbicskei csata az 1849-es tavaszi hadjárat egyik legszebb fejezete, a kitartás, az elszántság és az akaraterő diadala, ahol a bátor magyar honvédség győzelmet aratott. Hozzátette: ezen a helyszínen megtapasztalhatjuk, hogyan vált őseink áldozatvállalása nemzetformáló erővé, hogyan győzedelmeskedett mégis, a bukás ellenére 1848 diadala. Őseink önfeláldozása mindaddig nem hiábavaló, amíg nemzetünk érdekeit képesek vagyunk szem előtt tartani és szilárdan képviselni.

Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója

Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója a közlemény szerint a sztéléavatáson rámutatott: a nemzeti és történelmi emlékhelyek olyan helyszínek, ahol mindenki észrevétlenül szívhatja magába mindazokat az ismereteket, amelyeket történelemkönyvekből sokkal nehezebb elsajátítani.

1849. április 4-én Tápióbicskén vívták a tavaszi hadjárat egyik jelentős csatáját, két nappal később, április 6-án, Isaszegen pedig az egyik legfényesebb győzelmet. A magyar fősereg a tavaszi hadjárat során megpróbálta bekeríteni a vele szemben álló császári főerőket. A támadás kezdetekben a terveknek megfelelően alakult, de Tápióbicskénél váratlan esemény zavarta meg a magyar sereget, a honvédsereg végül ennek ellenére győzedelmeskedett.

Dr. Csikány Tamás dandártábornok átveszi a Cserey Ignác érdemérmet.

A Budai 2. Honvédzászlóalj kuratóriuma idén Dr. Csikány Tamás dandártábornoknak ítélte oda a Cserey Ignác érdemérem hadi változatát, amely a tápióbicskei hídon adtunk át. Az érdemérem polgári változatát idén Dr. Hoppál Péter miniszteri biztosnak adtuk át korábban a Szekszárdi Csatajátékot követően.

Dísz-szemle a csatabemutató előtt

A csatabemutatón csapatunk játszotta el a Klapka légiót, a csatajáték elején gyanútlanul bevonultunk az üresnek hitt faluba, ahol golyózáport kaptunk az elbújt császári gyalogságtól, így visszarohantunk a híd túloldalára.

Klapka Légióként a falu előtt

A csatabemutató évről évre magasabb színvonalú, látszik a korhűség és biztonság érdekében végzett munka, amely elsősorban Herczeg Róbert polgármesternek és a Tápióbicske Barátainak Köre aktív önkénteseinek köszönhető.

Áttörés a hídon

A csatajáték legizgalmasabb része mindig a hídon való áttörés, ahol szuronyharccal próbálunk átvágni a sorgyalogságon.

A csata a falu elfoglalásával ért véget, majd díszmenetben vonultunk el a nézők előtt. A bemutató után a helyi művelődési házban pazar vendéglátásban volt részünk, ezúton is köszönjük a tápióbicskeike vendégszeretét!

Díszmenet a nézők előtt

Fotók: Pető István