Tüzérségi kiképzésen

2018.október 27.-én csapatunkból hárman vettünk részt a Dabason megtartott “6 Bajtárs Találkozó” tüzér kiképzésen, Kállai Gergely hő. honvéd, Verebi Ferenc hő. tüzér és Szabó Péter hő. főtüzér. A helyszínt dabasi barátaink kaszárnyája biztosította. Reggelivel, teával és kávéval várták a közel 30 résztvevőt, az ország különböző részéről. Elméleti előadásokon Farkas Tibor az MHKHSZ tüzérségi törzstisztje adott elő. A hasznos és érdekes oktatásokon hallhattunk a tüzérség történelmi hátteréről, hogy egészen már a középkorban használandó hajító gépekből alakultak ki az 1848-49 -es lövegek.

Természetesen említésre került Gábor Áron, aki Kézdivásárhelyen ágyúkat öntött. „A legnagyobb problémát azonban a nyersanyaghiány jelentette, ezért Gál Sándor ezredes, a székelyföldi hadosztály parancsnoka tárgyalásokat folytatott Zakariás Antallal, a bodvaji kohó bérlőjével és a csíkszentdomokosi rézbánya tulajdonosával, valamint Bodor Ferenc bánya-művezetővel. Ennek eredményeképpen január 26-án már 89 mázsa 64 font réz érkezett Balánbányáról Kézdivásárhelyre és így január 22. és február 22. között Kézdivásárhelyen hat darab hatfontos löveg készült el.”

Gábor Áron ágyúja Kézdivásárhelyen
Gábor Áron ágyúja Kézdivásárhelyen Szabó Péter főtüzérrel

Gábor Áron ettől az időszaktól kezdve vitathatatlanul az erdélyi magyar hadiipar vezető személyisége lett. Csapatunk ezért is koszorúzta meg Berecken, Gábor Áron szülőfalujában az emlékművét, Szabó Péter hö fő tüzér pedig felkereste az egyik eredetin megmaradt Gábor Áron 6 fontos ágyút, Kézdivásárhelyen.

Az előadásokban hallhattunk még a tüzérség alaki megjelenéséről is. A legényég, altisztek és tisztek által használt uniformisok közötti különbségekről. Mindezt ábrákkal, korabeli leírásokkal és látványos előadással mutatta be az előadó, Farkas Tibor.

 

Szó került a november 17.-i elméleti próba vizsgáról, és alaki küllemi minősítőről, amelyen természetesen csapatunk is részt vesz. Ebédre dabasi barátaink egy birkapörköltet készítettek nekünk. A szakácsot dicsérte a tény, hogy kivétel nélkül mindenki repetázott. Ebéd után került sor a gyakorlati oktatásra, ahol Papst József a dabasi tüzérek hő. alezredese mutatta be a szabályos ágyútöltés mivoltját. Sajnos lőni nem tudtunk, csak „szárazon” töltöttük meg a löveget.

A nap végére Ézsiás Vencel az MHKHSZ alelnöke is megérkezett, és megtekintette kiképzésünket.

Reméljük a következő alkalommal is ott tudunk lenni. Köszönjük Dabas!

 

Szabó Péter