Forradalmi Forgatag

A Hadtörténeti Múzeum és Intézet meghívására idén is részt vettünk a Forradalmi Forgatag rendezvényen. Nemzeti Ünnepünk alkalmából 2015 óta teljesítünk szolgálatot a múzeumban, sajnos a pandémia miatt az elmúlt két évben elmaradt a rendezvény.

Hír TV Híradó (19:00 perctől)

Idén az ukrán-orosz háború miatt morális okokból a csatajelenetek, illetve az ágyú és fegyverbemutatók maradtak ki, ezért új programokkal, ötletekekkel készültünk.

A múzeumban a fő célközönségünk a kisgyerekek, ezért játékos toborzással készültünk számukra. Röviden bemutattuk a honvéd gyalogos katona egyenruháját, felszerelését, fegyverzetét, majd ismertettük zászlóaljunk toborzásának történetét.

Két székely zenész barátunk hegedűvel és brácsával érkezett, amikor rázendítettek a verbunkosra, Jánosi Attila táncművész, csapatunk zászlótartója óránként kardos toborzótáncot mutatott be a Márvány teremben, majd a gyerekek bevonásával játékos verbunk kerekedett.

A gyerekek fakardokat kaptak a kezükbe, fejükre a búzavirágkék tábori sapka került, a verbunk után azonnal alaki kiképzést kaptak, majd képletesen ihattak a király borából és beálltak a honvédseregbe.

A Márvány teremben kiállítottuk Kertai Zalán festőművész zászlóaljunkról készített festményét, amely a péterváradi erőd alatt a rácokkal harcoló Budai 2. Honvédzászlóaljat jeleníti meg. A festményen a szuronyrohamot Cserey Ignác őrnagy (később ezredes) vezeti lóháton, a rohamozó honvédeket hagyományőrző katonáink személyesítik meg. Tüzérségünk a hatfontos ágyú mögött sorakozik fel. A festmény minden részletében próbált korhű lenni, az egyenruhák és fegyverek is a mester aprólékos munkáját dícsérik.

A Márvány terem másik ékessége a piski csatáról készülő terepasztal bemutatása volt. Horváth Domokos mester, zászlóaljunk őrmestere készítette a terepasztalt, melynek központi eleme a piski kocsma makettja és a híres piski híd, ahol 1849. február 9-én Bem tábornok legyőzte Puchner vezérőrnagy császári seregét, innen kezdődött meg a magyar ellentámadás, amely végül Erdély ideiglenes felszabadításához vezetett. A katona modellek 3D-s technikával készülnek, hihetetlen precíz kivitelezésben, még a vitézkötések is jól kivehetők a honvéd egyenruhákon.

A múzeum udvarában a honvéd gyalogság sátránál fegyverbemutatóval készültünk, közben alaki és harcászati bemutatókat is tartottak honvédjeink. A tüzérségi ponton a honvéd tüzérség mellett a császári tüzérség is bemutatkozott, a két ágyú most baráti távolságban helyezkedett el. A gyerekek nagyon élvezik az ágyúkat megcsodálni, felmászva fotózkodni rajtuk.

A Kapisztrán téren töbször gyakorlatoztunk, indítottunk díszjárőr szolgálatot. Délben honvéd egységünk átmenetelt a Palotához, útközben minden történemi szobornál tisztelegve.

A menet különlegessége az volt, hogy dob helyett kéz zenész barátunk húzta az ütemet és katonadalokat énekelve meneteltünk, a honvédek után a két barokk ruhába öltözött fiatal dámával.

Útunk a Honvéd Emlékműhöz vezetett, ahol tisztelegtünk a 48-as Hősök előtt, majd az Oroszlános udvarba megfordulva lementünk a Csikós udvarba, ahol váci bajtársaink teljesítettek szolgálatot.

Az üdvözlés után a Főőrség épülete következett, ahol az emeleti nagyteremben került kiállításra Gábor Áron egyetlen megmaradt eredeti ágyúja, a felújítás alatt lévő sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumból tartozkodik látogatáson fővárosunkban.

Csapatunk az emblematikus ágyú előtt tisztelgett, majd körbeálltunk és hegedűkíséret mellett elénekeltük a “Gábor Áron rézágyúja” népdalt tiszteletére.

A visszamenetelésnél tisztelegtünk a Szent Istán szobornál is, nagy sikerünk volt a turisták körében. Visszaérkezésünkkor folytatódott a toborzó, nagyszerű nap volt, megtiszteltetés volt a Hadtörténeti Múzeumban szerepelni március idusán! Ezúton is köszönjük Jakusch Gabriella igazgató-helyettes asszonynak a meghívást!

B.G.szds.

KÉPTÁR

(fotók, videók: Berlinger Dorottya)

Cikkek:

Forradalmi Forgatag a Hadtörténetiben – Honvédelem.hu

Hír TV Híradó