Görgei Artúr tábornokra emlékeztünk

Görgei Artúr honvédtábornokra, hadügyminiszterre emlékeztünk születésének 205. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) és a Görgey-kör megemlékezésén zászlóaljunk hagyományőrző honvéd katonája állt díszőrséget.

“Kevés olyan történelmi személyiség nyugszik a Fiumei úti sírkertben, mint Görgei, akinek történelmi szerepét az árulótól a hősig vezető skála mindkét végletén megtalálhattuk az elmúlt 150 évben” – hangsúlyozta Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója.

Móczár Gábor felidézte, hogy már Kossuth elindította az áruló Görgei mítoszát. “Görgeit felemeltem a porból (.) és ő a hazának gyáván hóhérjává lőn” – emlékeztetett Kossuth híres kirohanására, amely – mint mondta – évtizedekre megpecsételte a szabadságharc zseniális hadvezérének sorsát. A Görgeit körülvevő fagyos légkör csak az 1880-as években kezdett enyhülni – tette hozzá.

Móczár Gábor kiemelte: a honvéd tábornok nem lázadt sorsa ellen, mert így megadhatta hazájának azt a tudatot, hogy a szabadságharcot csak az ő árulása miatt tudták leverni. Temetésének körülményei és a sírhely már jól mutatják az enyhülést – mutatott rá a NÖRI főigazgatója, felidézve, hogy Görgei családjának az állam ajánlott fel díszsírhelyet.

Arról is beszélt, hogy a szocializmus Kossuth-kultusza részben továbbörökítette Görgei árulásának bélyegét, de a fokozatosan hozzáférhető történelmi dokumentumok egyértelművé tették: jó katona volt, a világosi fegyverletétel pedig elkerülhetetlen.

Jelezte, a Nemzeti Örökség Intézete fontos feladatának tartja, hogy történelmi alakjainknak élő emlékezetük legyen, így Görgei Artúr megítélésének változásait is minél többekhez eljuttathassák. Elmondta, hogy egy 10 részes, magyar hősöket bemutató animációs sorozatot készítenek, amellyel a fiatalokat szeretnék megszólítani. Az első epizód főszereplője Görgei Artúr lesz, mert – mint fogalmazott – valóban hős volt, példakép. “Az a 28 500 megmentett magyar katona, fiú, édesapa, aki bár az életét feláldozta volna a hazájáért, mégiscsak megtarthatta, máig tovább él a nemzet szövetében” – zárta beszédét Móczár Gábor.

Görgey Zsuzsanna a családot képviselve elmondta, az utódoknak egy dolguk van, hogy megbéküljenek, összefogjanak, és büszkék legyenek elődeikre. Megköszönte, hogy másféle megvilágításban és valóban helyére kerül a Görgei-kérdés, nemcsak Görgei Artúr szempontjából, hanem azért is, mert a család hősi múltját feltárhatják, emlékezhetnek a 28 500 férfi megmenekülésére, de arra is, hogy a II. világháborúban több ezer zsidót menekítettek meg a család tagjai.

Hermann Róbert, a Görgey-kör elnöke, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja Görgei életútját ismertetve kiemelte: Görgei az 1849-es tavaszi hadjáratban megmutatta azt is, hogyan lehet túlerőben lévő, jobban felszerelt, jobban kiképzett ellenséggel szemben hat csatában és ütközetben győzelmet aratni. Emlékeztetett arra, hogy 1884-ben 200 honvédtiszt és egykori honvéd, akadémikus és köztiszteletben álló személyiségek kiadtak egy nyilatkozatot, amely szerint Görgeit nem tartják árulónak és a világosi – helyesen szőlősi – fegyverletétel a tények vasvesszeje által kikényszerített döntés volt, nem pedig árulás.

“Nekünk, történészeknek, hagyományőrzőknek, emlékezetápolóknak és emlékezetpolitikusoknak az a dolgunk, hogy az emlékezetekben megpróbáljunk rendet tenni” – hangsúlyozta, hozzátéve: van lehetőség arra, hogy mind Kossuth Lajost, mind Görgeit együttesen tiszteljük, mert az ő nagy együttes vállalkozásuk volt az 1848-as forradalom, a polgári Magyarország, valamint Magyarország függetlenségének az ügye. A megemlékezést társadalmi és hagyományőrző szervezetek koszorúzása zárta.

Forrás: NÖRI

A Görgey Kör

A Görgey Kör 1989-ben Görgei Artúr tiszteletére és a Görgey nemzetség emlékének ápolására jött létre.
Alapító tagok voltak (több jeles Görgey Artúr tisztelő és kutató mellett): Görgey István, Görgey Tibor, Gerendás Lajos, Dr. Katona Tamás történész.
Az elnöki tisztet 2020. óta dr. Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet parancsnoka tölti be, az alelnök Albertné Görgey Zsuzsanna, Görgey István leánya.

A GÖRGEY KÖR céljai az Alapszabályában van lefektetetve:

  • Görgey Artúr honvéd tábornok emlékének ápolása,elsősorban egy Görgey Múzeum létrehozása;
  • A Görgey család történetének kutatása;
  • Görgey Artúr életpályájának feltárása, tetteinek tudományos alapon nyugvó, elfogultságtól mentes értékelése;
  • Magyarország 1848-1849. évi történelmének kutatása és megismertetése;
  • Az 1848-1849. évi forradalom ésszabadságharc emlékhelyeinek nyilvántartása és ápolása.

Görgey Artúr felvidéki nemesi családban született Toporcon. Az ezt jelölő y-t azonban a szabadságharc idején i-re cserélte, ezzel is kifejezvén a katonáival és a szabadságáért küzdő néppel való azonosulást. Élete végén azonban, mivel a rokonsága tagjai y-nal éltek, temetkeztek, ő is visszatért az eredeti írásmódra. Ha tehát következetesek akarunk lenni, y-nal írjuk, ha 1848 előtti pályafutásáról szólunk, majd i-vel, amikor a tábornokról, végül ismét y-nal, ha a matuzsálemi kort megélt, emlékiratait két kötetbe rendező férfiúról. A Görgey Kör ezért és a Görgey család kérésére y-al használja a tábornok nevét.

A Görgey Kör elnöksége: Dr. Hermann Róbert, Albertné Görgey Zsuzsanna Mária és Görgey Ákosné.

A Görgey Kör FB oldala: facebook.com/gorgeykor