Pákozdi csatabemutató

Szeptember 29-én, a pákozd-sukorói csata 171. évfordulóján  csapatunk részt vett az megemlékezésen és koszorúzáson a pákozdi csata emlékére állított obeliszknél, majd a Mészeg-hegy lábánál a csatabemutatón.

X. Honvédfesztivál – Csata emléknapja – 2019.09.29.

2019. szeptember 23-29. között 10. alkalommal rendezte meg a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete közreműködésével Honvédfesztivál c. programsorozatát.Az 1848. szeptember 29-i pákozd-sukorói csata tiszteletére rendezett 10. Honvédfesztivál kiemelkedő napjai lehetőséget teremtettek a 171 évvel ezelőtt történtek megelevenítésére, a honvédelemmel és az abban aktív szerepet vállalókkal való találkozásra, a honvédelmi szempontból hasznosítható, speciális technikai tudást fejlesztő sportok és tevékenységek gyakorlására és a megszerzett élmények következtében a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely népszerűsítésére, továbbá a hagyományok, a történelem és a honvédelem kiemelt szerepének bemutatására.

Közzétette: Katonai Emlékpark Pákozd – 2019. október 10., csütörtök

A beérkezés és felszerelés után honvéd csapatunk a kecskeméti honvédekkel együtt felvonult a Katonai Emlékparkba, a koszorúzási ünnepségnél mi adtuk a hagyományőrző honvéd díszegységet.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség koszorúzása

A pákozdi csata emlékére felállított obeliszknél, hazánk legmagasabb 48-as emlékművénél Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott beszédet. Az MHKHSZ részéről Székely Tibor elnök és Berlinger Gábor alelnök, a Fehérvári Huszárok képviseletében Páli Csaba helyezte el az emlékműnél a kegyelet koszorúját. Az ünnepség végén a honvéd egység díszmenetben tisztelgett az emlékmű és a honvédelmi miniszter előtt.

Csapatunk levonul az ünnepség után a csatatérre

A Honvédfesztivál legvártabb eseménye a hagyományos 48-as csatabemutató a Mészeg-hegy lábánál az ünnepség után kezdődött, így a díszegység leérkezésekor egyből elfoglaltuk helyünket a felvonulási helyen, majd bevonultunk a csatatérre. A csatajátékon idén kizárólag az MHKHSZ csapatai vettek részt, az 50 lovas, 90 gyalogos és a 10 ágyút kezelő 40 tüzér korhű felszereléssel és fegyverzettel állt fel a csatatéren.

Gyalogsági harcászati bemutató

A csatabemutató előtt gyalogsági harcászati bemutatót tartottunk, majd tüzérségünk is bemutatta az ágyútöltés és lövés fortélyait.

Forró főhadnagy úr kiadja a parancsot az ágyúlövésre

A csata látványos és izgalmas volt, megjelenítettük a szabadságharc harcászatának főbb elemeit. Huszárok csaptak össze a császári vértesekkel, közben lovassági párbajt is láthattak a nézők, a honvédsereg és a császári sorgyalogság sortüzekkel és szuronyrohamokkal harcolt egymás ellen, a lovasság ellen pedig gyalogsági négyszögben védekeztünk, a honvéd és császári tüzérek pedig 10 ágyúval 100 lövést adnak le, amely megadta az alaphangot a korhű csatabemutatóhoz.

A szuronyroham előtti sortüzek készítették elő a támadást

Az eredeti haditervtől jelentősen eltértünk, ez a nézőtérről nem látszódott, viszont a csata egyes részei kimondottan élvezetesre sikeredtek, főként a “zalai” horvát szerezsánok elleni összecsapás volt kemény harcz.

Keményen harczoltak ellenünk a horvát szerezsánok

A csatabemutató után a KEMPP Hazafiság Iskolája szervezésében a harcteret átvették a gyerekek, 200 ifjú nemzetőr csatajátékot mutatott be a nézőknek, melynek elsődleges célja az ifjúsági hagyományőrző nemzedékének nemzeti identitás építése volt. Az MHKHSZ Ifjúsági Tagozata, amely 2018-ban alakult meg, 45 fő kishuszárral, ifjú honvéddel, dobosokkal és tüzérrel, 2 kis ágyúval segítette a csatajátékot, biztosítva a korhű harcászati mozgásokat és a biztonsági előírások maximális betartását. A csatajáték után a felnőtt, majd a gyerek résztvevők díszmenetben vonultak el a nézők előtt.

Pető István fotói:

Fotók 1. – teljes képtár (FB) Pető István fotói