Hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóalj

Honvéd gyalogság zászlótartó 1848.
Honvéd gyalogság zászlótartó 1848.

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 2014. májusában alakult és az 1848/49-es szabadságharc honvéd hagyományőrzését tűzte ki céljául, a Budai 2. Honvédzászlóaljat jeleníti meg. Az egykori budai sorozású 2. Honvédzászlóalj hagyományőrző csapatának kiállítását fővárosunk budai kerületeinek bevonásával szeretnénk folytatni, elsőként Óbuda csatlakozott kezdeményezésünkhöz.

 

Fő célunk a honvédsereg korhű egyenruháinak, fegyverzetének és felszerelésének elkészíttetése, bemutatása, valamint részvétel, tiszteletadás, koszorúzás Budakeszi és a Főváros csatlakozó budai kerületeinek nemzeti ünnepein, hagyományőrző rendezvényein, megemlékezésein. Részvételünkkel emeljük az ünnepségek méltóságát, ezáltal a gyermekek hazaszeretetének, történelmi tudásának elmélyítését, érdeklődésének felkeltését. Részt veszünk az iskolai, óvodai intézményszintű nemzeti ünnepi műsorokon és fegyverbemutatókat, egyedi, multimédiás történelemórákat tartunk az általános iskolákban, óvodákban.

 

Aktívan észt veszünk a szabadságharc hagyományőrző rendezvényein (Tavaszi hadjárat – Szolnok, Hatvan, Boldog, Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Komárom, Felvidéki hadjárat, Pákozd, Erdélyi őszi hadjárat – Szentegyháza)

 

A Hagyományőrző 2. Honvéd Zászlóalj célkitűzései

  • Az 1848/49-es szabadságharc emlékének őrzése, az egykori budai sorozású 2. Honvéd Zászlóalj hagyományának őrzése, a budai kerületek és a Zsámbéki medence bevonásával közös honvédsereg kiállítása
  • Tisztelgés Nagysándor József nagysága előtt, a budakeszi főhadiszállás (ma Nagysándor József ház) hagyományának őrzése
  • Részvételünkkel nemzeti ünnepeink méltóságának emelése, ezáltal a gyermekek hazaszeretetének, történelmi tudásának elmélyítése, érdeklődésének felkeltése
  • Részvétel a huszár hagyományőrző rendezvényeken (Tavaszi hadjárat – Tápióbicske, Isaszeg, Felvidéki hadjárat, Pákozd, Őszi hadjárat – Szentegyháza)

 

Budakeszi vonatkozások

Nagysándor József tábornok 1848.
Nagysándor József tábornok

Nagysándor József tábornok a Buda visszavívásáért indított hadműveletnek az egyik főszereplője volt. Május első napjaiban Budakeszin állomásozott, főhadiszállása a mai Fő utca 187. sz. házban volt.

 

Nagysándor József Emlékház Budakeszi
Nagysándor József Emlékház Budakeszi

Az itt tartott haditanács tervei alapján május 5-én gyalogos honvédei élén ő tört be elsőként a Várba. Egyesületünk ennek a dicső hagyománynak állít emléket, az egységesített honvédsereg egyenruháját viseljük.

 

Az egykori főhadiszállásnak otthont adó épület a közelmúltban felújításra került, ma Nagysándor József Emlékház, kiállításoknak ad otthont és egyben a Budakeszi Honvédzászlóalj főhadiszállása is. Budakeszin a Nagy-Sándor József gimnázium is őrzi a tábornok nevét.

 

Helyi feladatok:

  • Budakeszi városi rendezvényeken díszőrség, zászlók vitele, tiszteletadás karddal koszorúzásoknál, nemzeti ünnepeinken rövid ünnepi beszéd tartása. Kiemelt részvétel: Március 15., Június 4., Augusztus 20., Október 6.
  • Részvétel az iskolai, esetleg óvodai intézményszintű nemzeti ünnepi műsorokon, különös tekintettel a Nagy Sándor József és a Prohászka Ottokár Gimnázium rendezvényeire
  • A felső éves gimnazisták bevonása (tanáraik kiválasztása alapján) – ők öltözhetnének be a honvéd gyalogsági egyenruhákba, vihetnék a zászlót, rövid betanítás után elvégezhetnék a tiszteletadást
  • Bemutatók, egyedi, multimédiás történelemórák tartása az általános iskolában (PPT kivetítő, rövidfilm az őszi hadjáratról, diafilm vetítése, fegyverbemutató, stb.)