1848/49. Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos üteg

Cserey Ignác Érdemérem a Szabadságharc Hagyományőrzéséért

A Cserey Ignác Érdemérem adományozó oklevele

Cserey Ignác őrnagy

Az 1848/49-es Szabadságharc Hagyományőrző Budai 2-ik Honvédzászlóalj érdemérmet alapított, amelyet Cserey Ignác őrnagyról (később ezredes), a zászlóalj első parancsnokáról nevezett el.

Az érdemérmet azon személyeknek adományozzuk, akik az 1848/49-es szabadságharc hagyományápolásában kimagasló érdemeket szereznek és emellett a Budai 2. Honvédzászlóalj hagyományőrző tevékenységét hatékonyan segítik.

Az igényes kivitelű érdemérem hadi (katonai hagyományőrzők számára) és polgári változatban készül, sorszámozottan (beütéssel) veres ill. zöld szalagon.

Évente 1-1 személynek adományozható és odaítélésről 5 fős kuratórium dönt. Az érdemérem részletes leírása a szabályzatban található.

Cserey Ignác Érdemérem

1. Cserey Ignác Érdemérem hadi változata

Év jogán Sorszám Név Az 1848/49-es Szabadságharcz hagyományőrzésért tett érdemek A Budai 2. Honvédzászlóalj segítéséért tett érdemek Átadási helyszín, időpont
2016 H-01 dr. Vass László
hő. honvéd ezredes
Az egyik legrégebben tevékenykedő honvéd hagyományőrző csapat, a Szegedi 3. Honvédzászlóalj létrehozója, és kezdetektől parancsnoka. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség volt alelnöke, jelenleg becsületbírója. Számtalan 48-as hagyományőrző program, esemény kitalálója, főszervezője, az erdélyi gyalogsági kiképzések, honvédtáborok szervezője. Zászlóaljunk honvéd hagyományőrzésének ötletadója, “keresztapja”.  Szakmai segítőnk, számtalan közös programon társszervezőnk. Tevékenységünk nyilvános elismerője, ismertségünk baráti elősegítője. Csapataink számtalan csatabemutatón és díszelgésen állnak össze egy közös harci egységbe. Pomáz,

Tavaszi Hadjárat Találkozó,

2020.08.29.

2017 H-02

Mihály József
hő. huszárkapitány

Székelyföld egyik legkiválóbb katonai hagyományőrzője, a Szentegyházi Huszár Bandérium alapítója, kezdetektől huszárkapitánya, a székelyföldi őszi hadjáratok és számos 48-as rendezvény, megemlékezés főszervezője. A székelyföldi huszár hagyományőrzők között kiemelkedő személyiség, a 48-as huszár hagyományőrzés egyik leghitelesebb alakja. Az őszi hadjáratokon csapatunk meghívója, befogadója, a gyalogsági toborzó felajánlója.  Rengeteget tanultunk tőle a hagyományőrzés, a katonanóták tanulása, bajtársiasság, katonás fegyelem és a határozott kiállás tekintetében. A magyarság megmaradásáért, kultúránk megőrzéséért végzett példamutató ténykedése csapatunk tevékenységére is hatással van. Őszi hadjárat, Szentegyháza

2021.10.08.

2018 H-03

Dr. Lackner Pál
evangélikus püspök,
nyug. dandártábornok, tábori protestáns püspök

Nyugalmazott dandártábornok, a Magyar Honvédség Tábori Lelkész Szolgálat Protestáns Szolgálati Ág volt tábori püspöke.  Jelenleg evangélikus püspök. Első csapatzászlónk megszentelését végezte 2017-ben, 2020-ben az országzászló felszentelését az általunk megrendezett trianoni megemlékezésen. Az új csapatzászlónk felszentelését tábori istentisztelet keretében Komáromban, 2021-ben celebrálta. Csapatunk tiszteletbeli tagja és lelki támogatója. Komárom, Monostori Erőd,

2021.08.28.

2019 H-04

Dr. Baczoni Tamás
őrnagy
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmuzeológusa

A HIM szakértőjeként a 48-as korszak elsőszámú szakmai segítője, a ruházatokban, felszerelésekben sok csapatot segít. A szövetségi minősítőkön a küllemi bírálást többször ő végezte. Korhű egyenruháink, felszerelésünk kivitelezésének szaklektora, aki minden apró részletnek utánanéz és a helyére tesz. Számtalanszor adott hasznos tanácsot, segített többek között a tiszti csákóknál, az eredeti dobunk beazonosítását is ő végezte. Komárom, Monostori Erőd,

2021.08.28.

2020 H-05

Ugron András
obsitos tábornok

Obsitos tábornokként 48-as hagyományőrző, az őszi hadjáratok elöljárója. A Fili és a huszárok elsőszámú támogatója, az őszi hadjáratos emlékérmek felajánlója. Zászlóaljunk tiszteletbeli tagja, presztízsünk megteremtésének háttér segítője. Sok rendezvényünk résztvevője, segítője. Komárom, Monostori Erőd,

2021.08.28

2021 H-06

Szkenderovics Zoltán
hő. honvéd százados

A legnagyobb létszámú és legjobb kiképzettségű 48-as honvéd hagyományőrző csapat létrehozója és irányítója, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület elnöke, az Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség gyalogsági törzstisztje. A honvéd felszerelések (csákók, szíjazatok) önzetlen készítője, ő látja el szinte az összes 48-as csapatot a bőrből készült felszerelésekkel. Szakmai segítőnk, kiképzésünkhez rengeteg segítséget adott. Zászlóaljunk felszereléseinek, a fekete csákóknak, szíjazatoknak, töltéreknek, szuronytokoknak, bornyúknak kiváló készítője. Számtalan eseményen partnerünk, közös kiképzések szervezője és tökéletes lebonyolítója. Kecskemét,

2022.02.12.

2022 H-07

Székely Tibor
hő. huszár ezredes

Székely Tibor hagyományőrző huszár ezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke. A Nemzeti Vágta országos nagyrendezvény főkapitánya a kezdettől, nagyban hozzájárul az eseménysorozat sikeréhez. Szakértőként részt vett a Nemzeti Lovas program előkészítésében és a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének létrehozásában. Alapító tagja a Vitézi Ének Alapítványnak és  örökös tagja a Honvéd Együttesnek. Az MHKHSZ elnökeként a szövetség szakmai munkájának irányítója, ezáltal zászlóaljunk kiképzésének, minősítő vizsgáztatásának irányítója, a szövetség támogatási rendszerén keresztül anyagi segítője is. A szövetségi rendezésű csatabemutatókon és más 48-as hagyományőrző rendezvényeneken zászlóaljunk mindig meghívást kap.  Pákozd,

2022.09.25.

2023 H-08

Prof. dr. Csikány Tamás
dandártábornok, egyetemi tanár

Dr. Csikány Tamás dandártábornok, hadtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora. Évtizedek óta oktat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben. Az MTA Hadtudományi Bizottsága elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettese. Kutatási területei: a hosszú XIX. század európai hadművészete (1789–1918), az 1848–49-es magyar szabadságharc hadművészete, várak és erődök a XIX. századi európai hadművészetben. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hadtörténeti kutatásának egyik legjelesebb képviselője, aki maga is elkötelezett a katonai hagyományőrzés mellett is. A hagyományőrző rendezvényeken segíti a bajtársakat szaktanácsadással, számtalan csatabemutató szakkomentátora, emellett hadtörténelmi előadásokat tart, többek között az erdélyi huszárakadémiákon. Hadtudományi művei a katonai hagyományőrzők alapolvasmányai.
Tápióbicske,

2023.04.04. 

2024 H-09

Bottyán István
hő. huszár hadnagy

Bottyán István hő. huszár hadnagy a Miklós huszárezred hagyományát őrzi és a Magyar Honvédségen belül működő gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály tartalékos hadnagya. A Budavári Palota Főőrség és a Királyi Lovarda épületeiben megvalósult, Royal Guard márkanévvel kialakított fejlesztés irányítója, mely a gasztronómia mellett a Magyar Testőrségek 260 éves történetét is feldolgozza és ő koordinálja a Budavári Palotában a huszár díszjárőr tevékenységet is.  Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc huszár és honvéd hagyományőrzésének lelkes támogatója. Közreműködésével szerepel csapatunk honvéd díszegysége gyalogsági díszjárőr szolgálaton a Budavári Palota területén, a kiemelt rendezvényeken, mint pl. a Nemzeti Ünnepen, tüzérségünk is szerepel, a gyerekek számára pedig honvéd csapatunk kardos verbunkot, toborzót és játékos kiképzést tart.   Budavári Palota, Királyi Lovarda,

2024.03.15.

2. Cserey Ignác Érdemérem polgári változata

Év jogán Sorszám Név Az 1848/49-es Szabadságharcz hagyományőrzésért tett érdemek A Budai 2. Honvédzászlóalj segítéséért tett érdemek Átadási helyszín, időpont
2016 P-01

Bánóczki Péter  †
úriszabó mester

A hagyományőrző, kiemelten a 48-as egyenruhák leghitelesebb készítője volt. Hihetetlen energiával tervezte és készítette a maximálisan korhű, magas színvonalú és minőségű egyenruhákat. Nagy megrendülés volt, amikor fiatalon elhunyt, hiánya pótolhatatlan. Zászlóaljunknak kezdetektől fogva Ő készítette a korhű egyenruhákat, köpenyeket, mindenkire egyénre szabva. Számtalanszor segítette pályázataink árképzését, az alapanyagok, szövetek, paszományok, gombok beszerzését. Magas színvonalú, pontos és igényes alkotásai mindenki számára ismertek voltak. Posztumusz

2020.06.11., Nagykőrös

édesapjának adtuk át

2017 P-02

Haáz Sándor
zenetanár, karnagy

A Szentegyházi Gyermekfilhamónia alapítójaként, karmestereként négy évtitede ápolja a huszár hagyományokat a huszárnóták feldolgozásával. Az őszi hadjáratok értelmi szerzője, egyik főrendezője. Számtalan alkalommal segítette zászlóaljunkat, az őszi hadjáratok, pünkösdi eseményeken szállással, étkezéssel, nótaestekkel, meghívott minket a lengyelországi turnéra, amely zászlóaljunk talán legszebb külföldi szolgálata volt. Komáromban közös, huszáros koncerttel és toborzóval tette emlékezetessé zászlószentelésünk napját. Komárom, Monostori Erőd, 2021.08.28.
2018 P-03

Vesztergám Miklós
tárogatóművész

Tárogatóművész, a 48-as hagyományőrzés egyik kiemelkedő alakja kulturális vonalon. Számtalan rendezvényen ad elő katonadalokat , nótaesteket tart, a katonadalok tanításának mestere, daloskönyvet, cd-ket is kiadott. Számtalan rendezvényen működtünk együtt, az őszi hadjáratokon kísérőnk, volt már saját rendezvényünkön is többször (zászló avatónk, nótaestek) Pomáz,

2020.08.29.

2019 P-04

Böjte Csaba
OFM, ferences szerzetes

A piski kocsma és csatatér megvásárlása, történelmi emlékhely létrehozása. A Szent László Alapítvány megalapítása, magyar történelmi emlékhelyek felújítása. A Piski Történelmi Emlékhellyel kapcsolatos együttműködés, hagyományőrző részvétel, terepasztal elkészítése.

piski.hu

 

Piski,

2021.02.09.

2020 P-05

Dr. Pelyach István
történész

48-as történész professzor, a Szegedi Tudományegyetem Modernkori Magyar Történeti tanszékének oktatója, a szabadságharc történetének egyik legkiválóbb ismerője. Számos hagyományőrző csatabemutató konferálója. Zászlóaljunkat sok információval látja el. Több kutatásban (pl. Cserey Ignác élete és zászlóaljunk története) segített. Felesége, Klára asszony a budakeszi Prohászka Gimnázium történelemtanára, zászlóanyaként segíti csapatunkat. Komárom, Monostori Erőd, 2021.08.28.
2021 P-06

Balázsi Zoltán
református lelkész

Bardoc Református Egyházközség lelkipásztora,  Cserey Ignác emlékének, hagyatékának legfőbb helyi őrzője. Lelkészsége segíti abban, hogy a hagyományokat ápolja, másokat a haza- és Isten szeretetére nevelje. Zászlóaljunk és Bardoc település által közösen állított Cserey Ignácra emlékező kopjafa megvalósításának elsőszámú támogatója, segítője. A helyi közösség hitéletének, magyarságtudatának, kultúrájának, történelmi emlékezetének bástyája. “Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” Bardoc, 

2021.10.10.

2022 P-07

Dr. Görög István
nyug. ezredes, a KEMPP igazgatója

Dr. Görög István nyug. ezredes a Pákozdi Katonai Emlékpark igazgatója. A múzeumot és több bemutatóhelyet is magába foglaló Nemzeti Emlékhelyet Magyarország egyik leghíresebb katonai emlékparkává fejlesztette. A KEMPP a Hazafiság Iskolája pedagógiai programmal a diákok számára nyújt kalandos tanulási lehetőséget. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör egyik alapítójaként  nagyon sokat tett a honvédség és a társadalom jó kapcsolatáért. A Pákozdi Katonai Emlékpark és zászlóaljunk jó kapcsolata hosszú évek óta tart. A KEMPP Honvéd Fesztiváljának állandó résztvevői vagyunk, a 48-as bemutatók szervezői, és nagyszabású pákozdi csatabemutatók résztvevői. A pákozdi régi emlékműnél a fáklyás felvonulás résztvevői is vagyunk, ágyú díszlövésekkel és díszőrséggel veszünk részt a koszorúzásokon. Pákozd,

2022.09.25.

2023 P-08

Dr. Hoppál Péter
a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, majd  miniszteri biztosa

Dr. Hoppál Péter politikus, egyházzenész, karnagy, országgyűlési képviselő. 2014-től 2018-ig a harmadik, majd 2022–2023-ban az ötödik Orbán-kormány kultúráért felelős államtitkára, jelenleg miniszteri biztosként a 200 éve született Petőfi Sándor költőre emlékező Petőfi 200, a Kölcsey Ferenc által 200 éve írt Himnuszról szóló megemlékezés, és a száz éves modern török államiság előtt tisztelgő magyar-török évad. A huszár hagyományőrző rendezvények, elsősorban a Szentegyházi Őszi Hadjáratok támogatója, csapatunk régi ismerőse, aki maga is huszár hagyományőrzőként több rendezvényen szerepel. 2023-ban a Szekszárdi Csata hadibemutatót támogatásával szerveztük meg, méltón tisztelegve a 48-as Hősök előtt a Forradalom és Szabadságharc 175. évfordulóján. Szekszárd,

2023.03.11.

2024 P-09
Móczár Gábor
A Nemzeti Örökség Intézet
főigazgatója
Vezetésével a NÖRI nemcsak a Fiumei úti sírkert és a 301-es parcellát is magába foglaló Nemzeti Gyászpark kezelője, hanem szakmai irányítója az országosan jelenleg 82 nemzeti és történelmi emlékhelynek és a
a Nemzeti Sírkert programnak, amely 6200 államilag védett sírt
tartalmaz mintegy 700 különböző helyszínen az országban. Fontos
törekvésük a határon túli magyarlakta területek magyar történelmi emlékeinek és emlékhelyeinek összegyűjtése is.
Jelenleg 17 nemzeti és 55 történelmi emlékhely található az országban, amelyek megjelöléséről a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik.  Számunkra az 1848/49-es szabadságharc emlékhelyei bírnak kiemelt jelentőséggel, mint pl.
a komáromi erődrendszer és a tápióbicskei csatatér, ahol a sztéle felavatásánál csapatunk adta a díszőrséget. A Fiumei úti Sírkertben többször tartottunk bemutatókat és adtunk díszőrség a 48-as megemlékezéseken
Eger, Hatvani Temető, Cserey Ignác sírhelye

2024.02.27. 

3. Cserey Ignác Érdemérem zászlóalj változata

Az érdemérem zászlólalj kitüntetés változata a Budai 2. Honvédzászlóalj hagyományőrzői (egyúttal a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület aktív tagjai) számára adományozható, akik

(1) az egyesület által nyilvántartott rendezvényeken katonai hagyományőrzőként legtöbb alkalommal szerepelnek és emellett

(2) példát mutatnak a fegyelmezettség, az egyenruha tisztán tartása, eredeti állapotának megőrzése, a fegyver és felszerelés előírás szerinti karbantartása, a rendezvényeken a szabályoknak megfelelő szereplés és alaki mozgás, az egyesületi programok szervezésében és általában az egyesületi teendők ellátásában való részvétel és az egyesület tárgyi eszközeinek gyarapítása, javítása terén.

(3) a zászlóalj érdekeit szem előtt tartva cselekednek, a zászlóalj jó hírét, presztizsét minden körülmények között megőrzik.

Az igényes kivitelű érdemérem zászlóalj fokozata veres színű hadiszalagon, kardok ékítménnyel kerül átadásra. Az érdemérem hátoldalán a “Z” jelzés és sorszám beütés azonosítja a kitüntetést, amelyről igazoló egyedi adományozó oklevél is készül.

A Cserey Ignác Érdemérem zászlóalj fokozatát az alábbi tagjaink vehették át:

Cserey Ignác hagyományőrző érdemérem

 

 

2016. év jogán,

Z-01 sorszám

Berlinger Gábor

hő. százados

2017. év jogán,

Z-02 sorszám

Horváth Domokos

hő. őrmester

2018. év jogán,

Z-03 sorszám

Forró Gábor

hő. tüzér főhadnagy

2019. év jogán,

Z-04 sorszám

Berlinger Marcell

hő. őrvezető

2020. év jogán,

Z-05 sorszám

Szabó Péter

hő. főtüzér

2021. év jogán,

Z-06 sorszám

Kiss János

hő. honvéd

2022. év jogán,

Z-07 sorszám

Verebi Ferenc

hő. tüzér

2023. év jogán,

Z-08 sorszám

Kállay Gergely

honvéd

2024. év jogán,

Z-09 sorszám

Kállay Attila

honvéd

 

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület által adományozott Cserey Ignác Érdemérem szabályzata

Az érdemérem az 1848/49-es Magyar Szabadságharc Budai 2-ik Honvédzászlóalja első parancsnokának, Cserey Ignác őrnagynak (később ezredesnek) nevét viseli.

1. § Az érdemérem azon személyeknek adományozható, akik az 1848/49-es szabadságharc hagyományápolásában kimagasló érdemeket szereztek és emellett a Budai 2-ik Honvédzászlóalj hagyományőrző tevékenységét hatékonyan segítették.

a) A hadi változat a tényleges katonák és katonai hagyományőrzők számára,
b) a polgári változat az a) pont alá nem tartozó személyeknek adományozható.

2. § Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület aktív tagjai terjeszthetik fel az Egyesület elnökségének.

3. § Az elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület által felállított Kuratórium tárgyalja meg és hoz döntést. A Kuratórium az egyesület tiszti és tényleges altiszti rendfokozattal rendelkező tagjaiból áll. Az elnökség javaslatára a Kuratórium egyéb rendfokozatú tagokkal is bővíthető.

4. § Az elismerés adományozására, mindkét változat esetén évente egy személy számára van lehetőség.

a) Az alapítás évében (2020), kivételes, egyszeri alkalommal az Egyesület az elismerést az elmúlt évek érdemei alapján visszamenőleg 2017-ig adományozza.

5. § Az elismerések átadásánál törekedni kell a minél méltóbb esemény és helyszín kiválasztására, ha van lehetőség rá, az adományozott otthonában, saját kiemelt rendezvényén kerüljön átadásra, minél ünnepélyesebb formában.

6. § Elismerések visszavonása

a) Az érdem utáni elismerést vissza kell/lehet vonni, ha a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztés büntetésre ítéli.

b) Az érdem utáni elismerést vissza kell vonni, ha az adományozottat a bíróság jogerős határozatával közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá, ha lefokozás fegyelmi fenyítést szabtak ki vele szemben.

7. § Posztumusz elismerés

a) Posztumusz elismerés adományozható a 1. § szerint minősített elhunyt személynek.

b) A posztumusz elismerést az elhunyt intézkedésre jogosult hozzátartozójának, a halálesetet követő első kegyeleti szertartás alkalmával, kell átadni.

Az érdemérem leírása

(1) Az érdemérem előlapján Cserey Ignác honvéd őrnagy egyenruhás mellképe látható, alatta CSEREY IGNÁC, körülötte A SZABADSÁGHARC HAGYOMÁNYŐRZÉSÉÉRT ÉRDEMÉREM körirat látható. A hátoldalon az ún. barokk pajzson Magyarország korabeli címere látható, alatta az érdemérem-változatra utaló betűjel és az adományozás sorrendjére utaló sorszám van beütve, körülötte 1848/49 Budai 2-ik Honvédzászlóalj körirat olvasható. Az érem 42 mm átmérőjű, peremvastagsága 4 mm, anyaga bronz.

(2) Az érdemérem-változatra utaló betűjel

a) A hadi változat esetén H,
b) a polgári változat esetén P.

(3) A szalag háromszög alakúra hajtott, színe

a) A hadi változat esetén veres,
b) a polgári változat esetén zöld.

(4) Az érdemérem adományozásáról és a sorszámozásáról egyedi oklevél kerül kiadásra.

Az odaítélésért felelős Kuratórium tagjai:

Berlinger Gábor hő. honvéd százados, a hő. Budai 2. Honvédzászlóalj parancsnoka, a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület elnöke, aki egyben a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség gyalogsági és tüzérségi alelnöke

Forró Gábor hő. tüzér főhadnagy, a hő. 1-ső Hatfontos Gyalogüteg parancsnoka, a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület titkára

Horváth Domokos hő. őrmester, a hő. Budai 2. Honvédzászlóalj irányító altisztje, a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület alelnöke

Pászti László hő. tizedes, a hő. Budai 2. Honvédzászlóalj kiképzésért felelős altisztje, aki egyben a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 1848/49-es korszak gyalogsági adjutánsa, hadtörténész

Szabó Péter hő. főtüzér, a hő. 1-ső Hatfontos Gyalogüteg irányító altisztje, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 1848/49-es korszak tüzérségi adjutánsa.