A haditanácsra emlékeztünk Sukorón

Az 1848. szeptember 29-i győztes pákozdi csatát előző estén megelőző haditanácsra emlékeztünk a sukorói református templomban. A Magyar Huszár és Katona Hagyományőrző Szövetség delegációjában csapatunkból két fő vett részt.

A falu közepén emelkedik az 1832-ben épült, klasszicista stílusú református templom, ahol a pákozdi csata előestéjén a haditanácsot tartották a fiatal Móga tábornok vezetésével. A vita hevében az 1805-ből származó úrasztalára csapta le kardját Móga tábornok. Ennél az asztalnál mondta el Batthyány Lajos miniszterelnök is nagyhatású beszédét, amellyel a Habsburg-párti tiszteket is a forradalom eszméje mellé állította.

Harangzúgás nyitotta meg a jeles alkalmat, amely Szózattal kezdődött a Helyőrségi Zenekar és a Honvéd Férfikar előadásában. A köszöntők sorát a Református Egyházközösség lelkésze, Kardos Ábel nyitotta meg, majd Tanárki Gábor, Fejér vármegye új főispánja osztotta meg ünnepi gondolatait. Beszédében megjegyezte, a szabadságharc a hatalmas túlerőnek köszönhetően ugyan elbukott, a küzdelem azonban nem volt hiábavaló.

A főispán úgy fogalmazott „a jogos harc, soha nincs hiába.” Mint mondta, a forradalom veresége nem semmizheti meg azokat a törekvéseket, amiért 1848-49 hősei harcoltak. A magyarság megmutatta a világnak, képes az összefogásra és ezt a nemzeti összefogást kell az utókornak is átadnunk.

A főispán beszéde után Lőrincz Gábor dandártábornok, és Batthyány Boldizsár, a Fiatalok Batthyány Köre Alapítvány elnöke emlékezett meg a forradalom és szabadságharc mártírjairól. Ezt követően a Honvéd Férfikar lélekemelő műsora hozott felszínre hazafias érzéseket.

Az emelkedett pillanatokat ima követett, majd harangzúgásra kivonultak a résztvevők és elhelyezték a koszorút és a megemlékezés virágait a templom falánál, valamint az eseményt megörökítő szobornál.

Forrás: FEOl

Fotók: Pető István