175 éves a Magyar Honvédség

175 évvel ezelőtt, 1848. május 16-án hirdette meg gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és Baldacci Manó, a Nemzetőrségi Haditanács vezetője tíz rendes, mobilis nemzetőri zászlóalj szervezését, amely alakulatokat honvédzászlóaljaknak neveztek el. Május 20-án megkezdődött a ‘Pesti’ 1-ső és a Budai 2-ik Honvédzászlóaljak toborzása és egy hónapos kiképzés után június 24-én a zászlószentelés után a két zászlóalj már a délvidéki harcztérre vonult. Időközben június elején vidéken is kezdetét vette a toborzás: a 3. zászlóalj Szegeden, a 4. Pozsonyban, az 5. Győrben, a 6. Veszprémben, a 7. Szombathelyen, Pécsett a 8., Kassán a 9., végül Debrecenben a 10. alakult meg.

A Magyar Honvédség 175 éve

A 10 honvédzászlóalj minden tekintetben a reguláris katonasághoz hasonló feltételek alapján szerveződött, az önálló Magyar Honvédség létrejöttét jelentette. Önkénteseinek három év szolgálatot kellett vállalniuk, hadi fegyelem alatt“ álltak, zsoldot, egyenruhát, és a császári-királyi hadsereg katonai raktáraiból lőfegyvert, ill. katonai felszerelést kaptak.

Megemlékezés és zászlóavatás a Mátyás Templomban

Ezen alkalomhoz is kapcsolódóan a „175 éves a Magyar Honvédség” emlékév első rendezvényén, a közelmúltban megalakult MH Területvédelmi Erők Parancsnoksága részére csapatzászlót adományozott Magyarország köztársasági elnöke, amelyet Budapesten, a Mátyás-templomban május 16-án adták át és szentelték fel. Az eseményen Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter és dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke is részt vett.

Az ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, a jelenlévők két okból gyűltek ma össze: emlékezni és ünnepelni. „Megemlékezni a ma napra pontosan 175 éve létrehozott, és ezzel az egyik legrégebbi jogfolytonos módon fennálló intézményünk és csodálatos nemzeti kincsünk, a Magyar Honvédség születéséről” – emelte ki a honvédelmi tárca vezetője.

Rávilágított, a magyar honvédelem és a modern magyar nemzet születése egybeesik. Nemzet és honvédelem egymástól elválaszthatatlan. A honvédelmi miniszter beszédében felidézte gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. május 16-án közzé tett rendeletét. Mint mondta: az 1848-as honvédsereg a mai honvédség jogelődje. „Büszkén ünnepeljük ezt a napot a jelen haderő születésnapjaként is, tisztelettel és kegyelettel emlékezvén a hazáért fegyverfogó egykori katonákra.”

Görgey Zsuzsanna zászlóanya felköti a zászlószalagot

A csapatzászlóra Görgey Zsuzsanna zászlóanya, Görgey Artúr tábornok családjának képviseletében kötött zászlószalagot. A csapatzászlót Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök és Totha Péter Joel vezető tábori főrabbi megáldotta, a zászlószegelés és a csapatzászló meglengetése után Apáti Zoltán dandártábornok elmondta: a csapatzászló a katonai becsület, a bátorság és bajtársiasság jelképe, mely meghatározó szimbóluma a honvédségnek. A zászló az egység lelke, a megtestesült eskü. „Az első tíz zászlóalj megalakulásának 175. évfordulóján a haza iránt elkötelezett és a honvédelem ügyéért elhivatott elődök nyomában kezdődhet meg a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokságának munkája”.

A 175 év korszakainak hagyományőrzői

A rendezvényen a hagyományőrző Budai 2. Honvédzászlóalj részéről az 1848/49-es szabadságharc honvéd gyalogságának képviseletében Berlinger Gábor hő. százados és Jánosi Attila hő. őrvezető vett részt. A Magyar Honvédség 175. évfordulójára készített, a magyar gyalogos katonát 1848-tól napjainkig ábrázoló óriásplakáton csapatunk tagja Berlinger Marcell hő. őrvezető jeleníti meg a 48-as honvéd gyalogost teljes fegyverzetben.

Források: Honvédelem.huKatolikus Tábori Püspökség

Fotók: Zrínyi Média

Óriásplakát fotózás: Szikits Péter (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Az óriásplakát a Halászbástyánál
Óriásplakát fotózás – 1848 honvéd gyalogos