2015. évi elnökségi beszámoló

A Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 2015. évi elnökségi beszámolója

Az egyesület a 2015. évre a következő célkitűzéseket tette:

Az egyesület bejelentési kötelezetttségeinek intézése
A szakmai munka megkezdése, munkacsoportok tevékenysége
A honfoglalás kori hagyományőrzés terén az eddigi gyakorlat folytatása, események megszervezése, csatlakozás a helyi rendezvényekhez
A 48-as honvédcsapat felszerelése, szakmai felkészítése, kapcsolatfelvételek, részvétel a hagyományőrző rendezvényeken, csatlakozás a szövetséghez.
Pályázatok, támogatások, kiadványok, egyebek.

A 2015. évben a célkitűzéseinkből a következők teljesültek:

A NAV-hoz történő bejelentkezést, adószámigénylést elvégeztük, bejelentkeztünk a statisztikai hivatalnál, bankszámlát nyitottunk, pecsétet készíttettünk, tehát az egyesület komoly működéséhez minden előfeltételt elvégeztünk.

A szakmai munkát elkezdtük, de a tervezett 6 munkacsoportok megalakulása, munkájának beindulása nem jött össze, ezért leegyszerűsítettük a dolgot, 3 csoportot hagytunk meg. Az első az íjászcsapat, amely Mogyorósi Imre törzsfőnk vezetésével működik és saját rendezvényeink mellett az önkormányzati (farsang, gyereknap, családi nap) és országos íjászrendezvények (Nyílzápor, Kurultáj) szervezésével, lebonyolításával foglalkozik. A második a honvédcsapat „harczoló alakulata”, amelybe várunk minden olyan tag jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni, egyenruhát ölteni és részt venni a csatabemutatókon, megemlékezéseken. A harmadik csoport a szakmai csoport, akik az egyesület finanszírozásában, pályázati lehetőségek felkutatásában, kiállítások szervezésében, iskolai bemutatók, történelemórák, szakmai (hadtörténelmi) anyagok összeállításában vesznek részt. Honlapunkon (bkhe.hu) a szakmai anyagok, programok feltöltése megtörtént, próbáljuk naprakészen működtetni. Az íjász hagyományőrzésre a keszi-ijasz.hu honlap továbbra is külön működik, így a két korszak nem keveredik, átláthatóbb így. A honvéd zászlóalj is külön facebook oldallal rendelkezik, a látogatottsága hasonlóan az íjászok FB oldalához egyre emelkedik (közel 300 követő).

Az Íjászcsapat a hagyományoknak megfelelően a 2015-es évben is sok rendezvényen vett részt. Saját rendezvényeink (Napfordulók, Napéjegyenlőségek) megszervezése mellett a Nyílzápor volt a legnagyobb jelenlétünk, tavaly is komoly létszámmal vettünk részt. Részt vettünk a farsangi felvonuláson, szertüzet gyújtottunk. A Gyereknapon íjászversenyt tartottunk a gyerekeknek. 2016-ban tervezzük az íjászedzések felfrissítését, ebben segítség lesz az önkormányzati pályázat segítségével beszerzett vesszőfogó háló.

Az íjászok főbb eseményei 2015-ben:

2015.03.08. Télűző Farsang
2015.03.21. Napéjegyenlőség
2015.05.30. Budakeszi Gyermeknap
2015.05.31. OVIT Gyermeknap Budapest
2015.06.06. Nyílzápor Ópusztaszer
2015.06.23. Nyári Napforduló
2015.09.22. Napéjegyenlőség
2015.12.20. Téli Napforduló

Az egyesület 2015. évi feladatai között a honvédcsapat létrehozása, felszerelése jelentette a fő hangsúlyt. A szakmai felkészülés, rengeteg utánajárás mellett elengedhetelen volt a személyes anyagi hozzájárulás is, mivel a nulláról elkezdeni egy ilyen tevékenységet sok áldozattal jár. A két tiszt saját finanszírozásban szerelte fel magát, a legénység egyenruháit, fegyverzetét, felszerelését viszont közös adakozásból, pályázati forrásokból kellett összehozni. Ez utóbbi tevékenység volt a legnehezebb, de hála a sikeres pályázásoknak, a zászlóalj alapjait sikerült létrehozni. Jelenleg 3 honvéd egyenruha és egy gyermekméretű honvéd dobos egyenruha (amely a Széchenyi Általános Iskola támogatásával készült el) áll rendelkezésre. 3 db Augustin előltöltős puskával endelkezünk, a közeljövőben még kettőt tudunk beszerezni. A 3 egyenruhára jelenleg négy fő kiképzett tagunk van, a toborzást most szeretnénk megkezdeni, és bevonni a középiskolás, egyetemista korosztályt is.

A zászlóalj tavaly már több rendezvényen részt vett, Isaszegen, Madaron, Szentegyházán és Komáromban (tavaszi, felvidéki, őszi hadjárat, tüzérnap) már sikerrel képviseltük a BKHE-t. Emelett részt vettünk Zalaegerszeg városi ünnepén is a zalai honvédekkel közösen. Az év legfontosabb eseménye az október 6-ai Aradi Vértanuk Emléknapja megemlékezés volt, amely keretében tartottuk zászlószentelőnket és egy kiállítást is megnyitottunk az EFMK-val közös szervezésben. Novemberben csatlakoztunk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséghez és részt vettünk a kiképzési és minősítési konferenciájukon. A legtöbb honvéd és tüzér csapattal felvettük a kapcsolatot, bekerültünk a vérkeringésbe, idén már számítanak ránk a nagyobb eseményeken.

A 48-as hagyományőrzés jóval nehezebb és költségesebb, mint a legtöbbünk által már űzött honfoglalás kori íjászat. Az egyenruhák elkészítésének szoros szabályai vannak, a korhűség betartása sok utánjárást és nagy költségeket generál. Az eredmény viszont kárpótol, sikerült mindenki által elfogadott felszerelést kiállítanunk. Ezt viszont sajnos csak komoly önrészekkel tudtuk megvalósítani, hiszen még nincsenek támogatóink, szponzoraink. Tavaly egyedül a pályázatokra tudtunk építeni (azokkal is hatalmas munka van, főként az elszámolásoknál), a pályázatfigyelésben sok segítséget kaptunk az EFMK vezetőjétől. Idén a csekély nagyságú önkormányzati támogatást az íjászatra fordítottuk, de sajnos ennek mértéke miatt egyébként sem sokat segített volna. Idén májusban készül először beszámolónk, így attól kezdve már tudunk indulni komolyabb pályázatokon is, ahol lezárt év kimutatása szükséges.

Az október 6-ai rendezvényünk alkalmából kiadtunk egy kis bemutatkozó szóróanyagot, majd az elmúlt napokban készült el ennek aktualizált változata, amely segítségével elkezdjük a támogatási kérelmeket kiküldeni, felvenni a kapcsolatot a budai és Zsámbék-medencei önkormányzatokkal és a toborzást elindítani. A tagságunkat is frissíteni szükséges, sok olyan tagunk van, aki nem jelez vissza semmilyen kérdésben, nem fizeti a tagdíjat és azt sem jelzi, hogy már nem szeretne közreműködni. Sajnos a tagsági formának is megvannak a szabályai, aki jelentkezett, az vegye komolyan tagságát, vegyen részt legalább a közgyűlésen, jelezzen vissza néha a levelekre vagy ha nem szeretne a továbbiakban részt venni, szüntesse meg a tagságát (írásban kell kérni és rendezni az addigi tagdíjat). Szeretnénk, hogy jól működő egyesületünk legyen inkább kisebb, de közreműködő tagsággal. Nagy terveink vannak, szükség lenne az összefogásra. Idén szeretnénk megkezdeni egy tüzér üteg létrehozását, egy három fontos ágyú elkészítését, levizsgáztatását, engedélyeztetését. Az üteg három főből állna, Forró Gábor hadnagy úr vezetésével. A zászlóalj bővítésére felvesszük a kacsolatot a budai kerületek és a szomszédos települések előljáróival, hogy kerületenként, településenként csatlakozzanak hozzánk 2-4 honvéd kiállításával, akik helyben az ünnepségek alkalmával díszeleghetnek is. A csatabemutatókon viszont egy zászló alatt egyesülnénk és közösen jelenítenénk meg a budai 2-ik honvéd zászlóaljat. Ebben is szeretnénk a tagság segítségét kérni, akinek kapcsolata van, azt örömmel igénybe vennénk. Emellett akinek a támogatásokkal kapcsolatban ötlete van, kihez lenne érdemes fordulni, személyes kapcsolata van, annak szívesen adok több kiadványt, bemutatkozó levelet (a közgyűlésre viszem) Fontos lenne kiemelnünk hogy az iskolákban, óvodákban sorra tartjuk a kihelyezett történelemórákat, bemutatókat, sokaknak oda jár gyermekük, segítségükkel még hatékonyabbak lehetünk. A támogatókat, szponzorokat feltüntetjük kiadványainkon, honlapunkon is.

Berlinger Gábor
BKHE elnök