Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk

Október 6-án csapatunk egyszerre három helyen vett részt az Aradi Vértanúkra és Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékező rendezvényeken. Budakeszin a Városháza előtti zászló félárbócra engedése mellett tartott megemlékezésen tisztelgett zászlóaljunk, emellett Pátyon a település rendezvényén két díszőrt állítottunk fel az emlékhelynél és Budapesten a Batthyány örökmécsesnél tartott megemlékezésen zászlótartó honvédünk teljesített szolgálatot. A Magyar Nemzeti Múzeum 48-as ereklyék kiállítás megnyitóján pedig egyenruhát, felszerelést adtunk kölcsön a múzeum honvéd dobosa számára.

A Budakeszi Hírmondó beszámolója: “Pest és Buda, valamint a környező helységek lakossága példásan kivette részét a szabadságharc első honvédzászlóaljainak kiállításából. A budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület a budai 2. honvéd zászlóalj hagyományát ápolja, amelynek toborzási Központja Buda volt, így Budakeszi lakossága is ide jelentkezett honvédnek, mondta az október 6-i megemlékezésen ’Sigmond Bertalan alpolgármester. Hozzátette, a szabadságharc fontos helyszíne volt Budakeszi. Tőlünk mindössze néhány méterre volt Nagysándor József tábornok főhadiszállása, innen indult meg a honvédsereg Budavár visszafoglalására, amely a magyar történelem egyik legdicsőbb eseménye.

Az alpolgármester úgy fogalmazott, az itt álló honvéd hagyományőrzőkön láthatjuk az említett kopott-fakult, barna atillát, amelynek – mint hallottuk – bő fél évszázaddal később is nagy becsülete volt. Megkérdőjelezhetetlen becsülete, hiszen az a hősies helytállás, amellyel honvédeink 1848-49-ben küzdöttek a hazáért, fél évszázaddal később is tiszteletet vívott ki magának. A Városháza előtti rendezvényen ’Sigmond Bertalan Bibó István gondolatait idézte,„…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” . Az alpolgármester úgy fogalmazott, a hősök mindig azok, akiknek a jelen megpróbáltatásaiban van bátorsága azt cselekedni, amit a haza megkövetel.

Ma, 2020-ban a jelen hősei az orvosok és egészségügyi dolgozók, akik a koronavírus járvány elleni küzdelemben emberfeletti munkát végeznek. Ők, csakúgy, mint 48 vagy 56 hősei, felülemelkednek a félelmen, saját életüket és egészségüket kockáztatják, egy közösség: a nemzet érdekében. A megemlékezésen és a Nagy-Sándor József Emlékháznál tartott koszorúzáson több intézmény vezetése, és helyi civil szerveztek képviselői is részt vettek.”

Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke a Batthyány Örökmécsesnél tartott megemlékezésen hangsúlyozta, hogy az aradi vértanúk emlékének megőrzése és szellemiségük továbbörökítése közös és személyes felelősség.

A történelmi családok felelősségére hívta fel a figyelmet, arra, hogy a világ nem értelmezhető állandóként, hanem alkalmazkodni kell a kor elvárásaihoz. Szerinte fel kell ismerni a társadalmi kihívásokat és azokra korszerű, innovatív válaszokat kell adni, ahogy azt őseik tették.Azt mondta, arra biztat minden történelmi családot, kezdjék meg, vagy folytassák társadalmi szerepvállalásuk újragondolását, mert szerinte „összefogással a hagyományőrzésen túl új örökérvényű értékeket is alkothatunk”.

Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese  gróf Batthyány Lajos közéleti szerepvállalásáról is beszélt.

Balog Zoltán kapta a gróf Batthyány Lajos-díjat; az első alkalommal átadott elismerést az emberi erőforrások volt minisztere a polgári Magyarországért tett erőfeszítéseiért vehette át kedden a Batthyány örökmécsesnél tartott megemlékezés keretében a Magyar Batthyány Alapítványtól.

Pátyon csapatunk díszőrséget adott Guyon Richárd emléktáblájánál a település megemlékezésén:

Kapcsolódó cikkek:

Budakeszi Hírmondó: Október 6-i megemlékezés Budakeszin

Magyar Hírlap: Balog Zoltán kapta a gróf Batthyány Lajos-díjat  

Infostart/MTI:  Megemlékezések itthon és a határon túl az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján

Honvédelem.hu:  1848-as honvéd ereklyék a Nemzeti Múzeumban

1848/49-es honvéd ereklyékből nyílt kiállítás a Nemzeti Múzeumban

Fotóbeszámolók: