Bálványosi Huszárakadémia

Bálványosi Huszárakadémia 2018.

A VII. Bálványosi Huszárakadémián zászlóaljunkból négy fő vett részt. Berlinger Gábor százados, az MHKHSZ gyalogsági törzstisztje a szövetségi elméleti oktatásról és vizsgarendszerről tartott előadást, Horváth Domokos őrmester, Verebi Ferenc és Pénzes Kálmán honvédek a gyalogsági kiképzésen segédkeztek.

Bálványosi Huszárakadémia 2018.

A Háromszék.ro hírportál beszámolója:

A bálványosi Vár Panzió otthonos kényelmével, befogadó melegével a már megszokott időpontban, január közepén ismét vendégül látta a hetedik Huszárakadémia keretében Erdély és az összmagyarság katonai hagyományőrzőit. A hétvégi rendezvényen a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tisztikara is képviseltette magát.

Szombaton Bálványosfürdőn a Vár Panzióban elméleti képzésen vehetett részt a mintegy százharminc anyaországi és erdélyi huszár és hagyományőrző. Vidékünket a torjaiak, az uzoniak, a barótiak, a mikóújfalusiak, az olosztelekiek, az árkosiak, a kőröspatakiak, a kálnokiak, a gidófalviak, a sepsiszentgyörgyiek, a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület sepsiszéki, kézdiszéki és erdővidéki huszár- és málnásfürdői tüzércsapata, valamint a 15. székely határőr gyalogezred kézdivásárhelyi ütege és a Szilaj Hagyományőrző Egyesület képviselte. Jelen voltak huszárok Budapestről, Kaposvárról, Kecskemétről, Sopronból, Budakesziről, Szegedről, Somogyról, Veresegyházáról, valamint Magyarózdról, Mezőpanitról, Erdőszentgyörgyről, Torboszlóról, Zetelakáról, Szentegyházáról, Csíkszeredából, Homoródmentéről, Gyergyószentmiklósról és Bihardiószegről. Hazai és magyarországi szakemberek – Csikány Tamás ezredes, hadtörténész, Jakab Szilárd állatorvos, Bordi Zsigmond Loránd régész, Kádár Barna lovas szakedző, fogathajtó, Grubits Róbert hagyományőrző huszárkapitány, Vass László hagyományőrző ezredes, Hornyák Gábor hagyományőrző kapitány, Berlinger Gábor hagyományőrző honvéd százados, Farkas Tibor tüzér százados és Horváth Béla történész – tartottak előadást a háromszéki határőrök honvédő háborújáról, a klasszi­kus lóidomítás alapjairól, Görgei Artúr életéről, az 1849. évi szemerjai ütközetről, a biztonságtechnikáról a hagyományőrzésben, az öltöztetési és felszerelési szabályzatokról, a Württemberg-huszárok helytállásáról a piski ütközetben stb. Az első nap tisztikari gyűléssel, az idei esztendő programjainak egyeztetésével és huszárbállal ért véget.

Tegnap délelőtt Bálványosfürdőről Torjára utaztak a huszárok, ahol a felvonulás után részt vettek a Szent Miklós római katolikus templomban a Hatos Mihály plébános, tábori lelkész, hagyományőrző főhadnagy által celebrált ünnepi szentmisén. Ezt követően Daragus Attila, Torja polgármestere, hagyományőrző huszárkapitány házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket, a határon innen és túlról érkezett hagyományőrzőket. Torja polgármestere köszönetet mondott az összetartozás és összefogás jegyében megszervezett huszárakadémiáért. A szentmise nemzeti imánk közös eléneklésével ért véget. A szentmisét követően a huszárok és hagyományőrzők Erdély egyetlen huszárszobrához vonultak, ahol a csapatok képviselői megkoszorúzták az emlékjelet, előléptetési ceremóniára idén nem került sor. Az idei Huszárakadémia kitűzőit és az emléklapokat a Vár Panzióban elfogyasztott díszebédnél adták át.

Hatos Mihály plébános, tábori lelkész elmondta: a hetedik akadémia sikeresnek mondható, és a harmadik alkalom, hogy a kétnapos rendezvény teljesen feszültségmentesen zajlott le, akik csak a látványért jöttek, sorra kimaradtak. „A hagyományt nem ápolni, hanem őrizni kell, ami ember- és Isten-függő” – hangsúlyozta a plébános.

Bálványosi Huszárakadémia 2018.

dr. Kádár László, h.ő. huszáralezredes a következő gondolatokkal értékelte a rendezvényt:

Nagy öröm volt számunkra újra megszervezni (hetedik alkalommal ugyanazzal a csapattal) a Bálványosi huszárakadémiát. Ugyanakkor nagy megtiszteltetés volt számunkra az is, hogy a székelyföldi katonai hagyományőrző csapatok mellett számos magyarországi csapat, valamint az MHKHSZ is magas szinten képviseltette magát rendezvényünkön, hozzájárulva ezzel a rendezvény színvonalának látványos emeléséhez. Ugyanakkor az MHKHSZ-el való együttműködés nagy mértékben hozzájárul a székelyföldi hagyományőrző csapatoknak a minőség terén történő előrehaladásához. Ennek tudatában szervezik csapattársaink a Nyári Hagyományőrző Tábort is, anyaországi oktatók bevonásával. Végezetül csak annyit mondanék, hogy az Akadémia szervezését azért látjuk fontosnak, mert egyaránt alkalmat nyújt a tudományos előadások megtartására, akárcsak a nyugodt és kényelmes körülmények közt lezajló eszmecserékre, poharazgatásra, ismerkedésre és barátkozásra is, melyek a hagyományőrző tevékenységek “zökkenésmentesítése” céljából fontosnak tűnnek…


Bálványosi Huszárakadémia 2018.