Bardocon emlékeztünk Cserey ezredesre

Cserey Ignác ezredesnek, a Budai 2-esek első parancsnokának szülőfalujába, Bardocra mintha hazamennénk, olyan szeretettel és barátsággal várnak ránk minden októberben a falubeliek, a református gyülekezet tagjai. Az erdővidéki kis településen 4 évvel ezelőtt közösen emeltünk kopjafát Cserey ezredes emlékére, azóta nemcsak az emlékhely és a Szabadságharc Hősének emléke köt össze minket, hanem a határokon átívelő tisztelet és barátság, amelyet az első pillanatoktól éreztünk, amióta megkerestük közös hősünk születési helyét. Székelyföldön nem kérdés a Hősök tisztelete, a magyarság és a nemzeti kultúra megmaradásának egyik legfontosabb eszköze a hit mellett a katonahősök emlékezete, és büszke magyarként a mindennapi nehézségeket is átvészeli az ember.

A szentegyházi Őszi Hadjárat másnapján így minden évben ellátogatunk Bardocra, hogy együtt emlékezzünk az aradi tizenhárom vértanúra és Cserey ezredesre, akit szintén halálra ítélt Haynau, de az utolsó pillanatban várfogságra változtatták ítéletét. A református gyülekezet és a közbirtokosság képviselői már vártak ránk a lelkészi lak csodálatos székelykapujában és ismét megölelhettük egymást a pandémiás hosszú szünet után.

Balázsi Zoltán lelkipásztor felvezetésével elindult csapatunk, a Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Törzsszékének bardoc-miklósvárszéki vitézei és a gyülekezet tagjai kíséretében a református templomba. Balázsi Zoltán református lelkész felemelő igehirdetése után a gyerekek citerazenekara csodálatos előadással kedveskedett hagyományőreinknek: a ‘Föl-föl vitézek’ csendült felt egyedi koreográfiával. Balázsi Dorka a ‘Magyar vagyok’ verset szavalta, Kolumbán Sándor gitárkísérettel énekelt és az emlékező beszédek következtek.

A műsor végén Berlinger Gábor hő. százados a Cserey Érdemérmet mutatta be és bejelentette, hogy az érdemrem kuratóriuma ebben az évben a kitüntetés polgári változatát Balázsi Zoltán református lelkipásztornak ítélte az 1848/49-es Szabadságharc és Cserey Ignác ezredes emlékének ápolásáért végzett kimagasló tevékenységéért. Az érdemérem és az oklevél átadása után Kertai Zalán festőművész Cserey portréját adtuk át a református gyülekezetnek.

A templomkertben a himnuszok eléneklése után a koszorúzások következtek, Cserey ezredes kopjafájához tették le a falu közbirtokossága, a református gyülekezet, a vitézi rend és a hagyományőrző csapatok képviseletében az emlékezés koszorúit.

A megemlékezés után a lelkészi hivatal udvarában beszélgetés, fotózkodás kerekedett baráti hangulatban, majd a szomszéd faluban grillebéddel vártak minket. Ezúton is köszönjük a barátságot, szeretetet, Isten áldja Bardoc népét!

Fotók (Garamvölgyi György, Kertai Zalán):

Videók: