Frédi barátunk emlékére

2017. június 13-án elhunyt barátunk, tagtársunk, Zsólyomi Zsolt, Frédi. Betegségét fél éve állapították meg és hiába küzdött keményen ellene, próbált meg mindent a gyógyulás érdekében, a kór gyógyíthatatlan volt.

Frédi nagyon jó barát volt, mindent megtett a közösségért, önzetlenül segített mindenben, amiben csak tudott. Az íjászcsapat oszlopos tagja volt, több Nyílzáporon együtt szerepeltünk. Az erdélyi őszi hadjáratokon szinte minden évben együtt volt velünk, sokat “harczoltunk” együtt. Nagyon jó ember volt, a szentegyházi huszárokat és a Gyermekfilharmóniát is mindig kiemelten támogatta.

Aki ismerte, tudja mekkora értéket veszítettünk el, emlékét sose feledjük!

Isten nyugosztaljon, Bajtársunk!

 

Vándor!

Ha e kertben jársz, tekints e sírkőre
És amit olvasol, tartsd meg emlékedben.
“Ami te vagy most, az voltam egykor én is
S ami én vagyok most, az fogsz lenni te is”

Mivel e világon minden múlandó,
dúsgazdag s koldus egyaránt halandó.
Bármivel bírjál, mind e földön marad,
Tégy hát jót tehetséged szerint életedbe,
mert csak tetteid kísérnek a mennybe.