Kiváló eredmény a minősítő vizsgán

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség gyalogsági és tüzérségi alaki és küllemi minősítő, illetve elméleti és fegyverkezelési vizsgája 2018. november 17-én a Kecskeméti Repülő Bázison került megrendezésre. Csapatunk szinte teljes létszámmal, 18 fővel érkezett a bázisra. 2 évvel ezelőtt honvéd gyalogságunk már teljesítette az alaki és küllemi vizsga követelményeit, idén viszont az azóta alakult tüzérütegünk vállalkozott a honvéd újoncokkal kiegészítve a jóval nehezebb gyalogsági alaki vizsga teljesítésére. Forró főhadnagy és Szabó főtüzér urak vezetésével az egység kiváló eredménnyel abszolválta az alaki vizsgát, majd a négy tüzérünk külön küllemi vizsgát is tett.

Az elméleti vizsgát a teljes csapat letette, az átlagunk történelemből 96 %, a fegyvernemi ismeretek teszten 97 % volt csapatszinten! Beérett a sok gyakorlás eredménye, honvédeink több száz tesztet töltöttek ki a szövetség weboldalán található online gyakorló rendszeren.  A 20-20 kérdésre 8-8 perc idő állt rendelkezésre, szükség volt a gyakorlatra!

Ebéd után a fegyverkezelési gyakorlati vizsgára került sor, természetesen hosszabb gyakorlást követően. Az egyéni és csapatszintű töltést vezényszavakkal és anélkül is bemutatni kellett, a kovás fegyvereket közben még többször állítgatni is kellett. A fegyverfogásokat is végiggyakoroltuk, a vizsgának része volt a teljes repertoár bemutatása.

A fegyverkezelési vizsgákkal párhuzamosan menetdobolási kiképzés is folyt. Az újonc dobosokat a tapasztaltabbak betanították a menetütemek elsajátítására, a vezényszavak és menetelések dobos szabályaira.

A minősítési és kiképzési nap a sűrű program ellenére is sikeresen lezajlott, honvédeink a sikeres elméleti és gyakorlati vizsgák teljesítése mellett fontos fegyverkezelési ismereteket is szereztek.

Fotótár

Menetelés a bázison

Tüzérségi bemutatót tart ütegünk

Gyalogsági fegyverkezelési vizsga bemutatója (Kecskeméti Honvédzászlóalj)