Magyar az, akinek fáj Trianon

Nekünk Trianon gyásznap, több megemlékezésen is részt vett zászlóaljunk. Székely barátainknak csak egy megemlékezésük volt 4-én, de nekik 365 gyásznapjuk van…

 

Óbuda-Csillaghegy, Országzászló:

A trianoni tragédiára emlékezve június negyedikét a Magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának hivatalos ünnepségét ennek jegyében a csillaghegyi országzászlónál tartották. Zászlóaljunk 8 fővel vett részt az ünnepségen, a díszőrség mellett Óbuda zászlajának tartását és a koszorúk elhelyezését is hagyományőrzőink végezték.

A csillaghegyi Petőfi téren 1941-ben emelték az első országzászlót. Ezt az emlékművet a II. világháború után lerombolták, helyén vörös csillagos emlékmű állt a szocializmus idején. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Csillaghegyi Polgári Kör kezdeményezésére 2012-ben újjáépíttette az emlékhelyet.

Puskás Péter, Óbuda alpolgármestere beszédében megemlítette, hogy az emléknap alkalmából tanúságot tehetünk a magyarság összetartozása mellett, a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egysége segítségével. Az alpolgármester emlékeztetett: “Hagyományaink ápolása és a nemzeti összetartozás érzése évszázadok óta generációkon átívelő örökségünk, ez adja ma is a magyarság megmaradásának erejét. Választásaink nem születhetnek külső befolyás hatására, saját döntéseinkért mindannyian egyenként szavatolunk.”

Az ünnepi beszéd után a Csillaghegyi Polgári Kör tagjai szavalták el Ábrányi Emil és Reményik Sándor egy-egy versét, majd a megjelentek koszorúkat helyeztek el az Országzászlónál, amelyek nem csak az emlékezés, hanem a Nemzet egésze előtti tiszteletadás virágai is.

Budakeszi, 1. világháborús emlékmű:

Június 4-én a Trianoni békediktátum évfordulója alkalmából a Nemzeti Összetartozás Napján az I. Világháborús emlékműnél tartott megemlékezést Budakeszi Város Önkormányzata. „A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme” idézte ünnepi beszédében, az Országgyűlés törvénybe foglalt kinyilvánítását Bakács Bernadett alpolgármester.

Az ünnepségen részt vettek a Nagy Sándor József Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola tanulói. A megemlékezés a városvezetők és civil szervezetek koszorúzásával zárult. Zászlóaljunkat négyen képviseltük, koszorút helyeztünk el az emlékműnél.

Este a budakeszi Országzászlónál egyesületünk mellett a Buda-környéki Íjászok és a Buda-környéki Székelykör tagjai is eljöttek a közös megemlékezésre, ahol mécseseket gyújtottunk, imádkoztunk határainkon kívül rekedt honfitársainkért, majd elénekeltük a magyar és székely himnuszt és a szózatot. Az este zárásaként összeültünk Kálmán barátunk diófája alatt és katonadalokat énekelve megemlékeztünk századosunk születésnapjáról, aki Trianon 50. évfordulóján látta meg a napvilágot…

Páty, Trianoni megemlékezés:

Pátyon, a Harangláb – trianoni emlékműnél dr. Varga Tibor jogtörténész mondott beszédet. Zászlóaljuk két tagja adta a díszőrséget.