Magyar az, akinek fáj Trianon

Nekünk Trianon gyásznap, több megemlékezésen is részt vett zászlóaljunk. Székely barátainknak csak egy megemlékezésük volt 4-én, de nekik 365 gyásznapjuk van…

 

 

Budakeszi, 1. világháborús emlékmű:

Június 4-én a Trianoni békediktátum évfordulója alkalmából a Nemzeti Összetartozás Napján az I. Világháborús emlékműnél tartott megemlékezést Budakeszi Város Önkormányzata. „A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme” idézte ünnepi beszédében, az Országgyűlés törvénybe foglalt kinyilvánítását Bakács Bernadett alpolgármester.

Az ünnepségen részt vettek a Nagy Sándor József Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola tanulói. A megemlékezés a városvezetők és civil szervezetek koszorúzásával zárult. Zászlóaljunkat négyen képviseltük, koszorút helyeztünk el az emlékműnél.

Este a budakeszi Országzászlónál egyesületünk mellett a Buda-környéki Íjászok és a Buda-környéki Székelykör tagjai is eljöttek a közös megemlékezésre, ahol mécseseket gyújtottunk, imádkoztunk határainkon kívül rekedt honfitársainkért, majd elénekeltük a magyar és székely himnuszt és a szózatot. Az este zárásaként összeültünk Kálmán barátunk diófája alatt és katonadalokat énekelve megemlékeztünk századosunk születésnapjáról, aki Trianon 50. évfordulóján látta meg a napvilágot…

Páty, Trianoni megemlékezés:

Pátyon, a Harangláb – trianoni emlékműnél dr. Varga Tibor jogtörténész mondott beszédet. Zászlóaljuk két tagja adta a díszőrséget.