A móri csatára emlékeztünk

Móri csata megemlékezés

December 30-a a móri csata évfordulója, hagyományosan az év utolsó rendezvényeként csapatunk Mórra látogatott. A Budai 2. Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg  idén is együtt tisztelgett a Fehérvári Huszárokkal közösen a móri csata 171. évfordulóján az egykori honvédők és az elesettek emléke előtt a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület által megszervezett emléknapon.

Móri csata megemlékezés
Gyalogsági bemutató és díszlövés a Lamberg-kastély udvarán

A Lamberg-kastélyban, majd a homoki temetőben szervezett eseményeken kilenc fővel vettünk részt, a megnyitó ünnepségen a móri csata terepasztalánál díszelegtünk, majd a gyermekeknek fegyverbemutatót tartottunk Kripcsi Szabó József segítségével, aki saját gyűjteménye darabjait mutatta be.

csata

A Móri Csata 171. évfordulójatovábbi tartalmak: www.morvtv.hu

Közzétette: Mór Városi Televízió VTV Mór – 2020. január 8., szerda

A kastély udvarán rövid gyalogsági bemutatót tartottunk, majd a honvéd katona felszerelésének és fegyverzetének bemutatása következett, amely végén az elöltöltős kovás puskával egy díszlövést adtunk le. Tüzérségünk bemutatta az ágyú töltésének és tisztításának folyamatát, majd két díszlövést adott le, amelynek hatalmas sikere volt.

Móri csata megemlékezés

A temetőben a fehérvári huszár bajtársainkkal kettes oszlopban vonultunk be és álltunk fel a csatára emlékező kopjafa mellett. A megemlékezés végén újabb két díszlövést adott le ágyúnk, ezzel tisztelegve az egyik legnagyobb honvéd véráldozatot hozó 48-as csata emléke előtt.

Móri csata megemlékezés
A Fehérvári Huszárok és a Budai 2-esek díszegysége a homoki temetőben

A Fejér Megyei Hírlap beszámolója az eseményről:

Az emléknap kezdetén a 171 esztendeje vívott csata részleteiről Belegrai Tamás történész beszélt hallgatóságának a móri csata Lamberg-kastélyban kiállított terepasztalánál. Az ütközet történetét dióhéjban összefoglaló szakember, aki móriként maga is a városvédő és -szépítő egyesület tagja, kitért a vereséget előidéző okokra, és felvázolta a csata jelentőségét. Mint ismert, a móri csatában a honvédcsapatok – élükön Perczel Mórral – azzal a Jellasics horvát bán vezette hadtesttel ütköztek meg, amelyet 3 hónappal korábban Pákozdnál Móga János honvédserege megfutamított.

Móri csata megemlékezés
Csapatunk a móri csata terepasztalánál Belegrai Tamás történész társaságában

Mórnál azonban az Ottinger Ferenc vezérőrnagy parancsnoksága alatt beavatkozó császári nehézlovasság kivívta Jellasics győzelmét. A soproni származású Ottinger szolgálataira a szabadságharc is igényt tartott volna, ő azonban visszautasította a Batthyány-kormány által felkínált hadügyminiszteri posztot csakúgy, mint a magyar csapatok parancsoki tisztét. Császárhűsége életében mindenképpen kifizetődőbbnek bizonyult, mint az Aradnál kivégzett honvédtisztek hazafisága.

Móri csata megemlékezés

Perczel Mór is, akinek csapataira 1849. június 7-én, Kátynál megsemmisítő vereséget mért, a szabadságharc leverése után külföldre menekült, és csak a kiegyezés után térhetett haza. A változó idők azonban elvitték Ottingert is, aki 1869-ben Bécsben halt meg, Perczelnek pedig megadatott, hogy 1898. március 15-én jelen lehessen a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának hazai ünnepén.

Móri csata megemlékezés

Ottinger Ferenc ellentéte volt Ganz Ábrahám, egy svájci református kántortanító kilenc gyermeke közül a legidősebb, aki tapasztalt öntőmesterként érkezett Magyarországra, budai műhelyében pedig 22 jó minőségű ágyút öntött a szabadságharc céljaira – Ne bántsd a magyart! felirattal.

Móri csata megemlékezés

Erről már a Budai 2. Honvédzászlóalj és 1. Hatfontos Üteg hagyományőrzői meséltek, akik a móri megemlékezésre teljes fegyverzetben vonultak föl. A magukkal hozott ágyú ugyan csupán kicsinyített mása volt a Ganz-féle huszonkettőnek, de amikor a Lamberg-kastély udvarán demonstrációs céllal elsütötték, belerezgett az ódon épület.

Móri csata megemlékezés

Az emléknapon a budai hagyományőrzők mellett a Fehérvári Huszárok is jelen voltak, akik elmondták: korábban lóval érkeztek a Homoki temetőben tartott koszorúzásokra, de a tömegsírban eltemetett honvédőkre emlékező kopjafa körül a sírhantok úgy megszaporodtak, hogy csak gyalogosan tehetik tiszteletüket.

Móri csata megemlékezés

A kopjafánál koszorút helyezett el Törő Gábor országgyűlési képviselővel Mór város polgármestere, Fenyves Péter és alpolgármestere, Czachesz Gábor. A Móri Rendőrkapitányság nevében Kovács Ferenc rendőr alezredes, a kapitányság vezetője. A megemlékezés szervezői, a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület nevében Varga Erika egyesületi elnök és Losonczy Ildikó titkár; a Fehérvári Huszárok Egyesülete nevében Ampli Ferenc hagyományőrző huszár őrnagy.

Móri csata megemlékezés
Díszlövés a Honvéd Hősök emlékére
Móri csata megemlékezés
Kállay Attila honvéd kitüntetése
Móri csata megemlékezés
Kállay Gergő honvéd oklevelet vehetett át
Móri csata megemlékezés
Csoportkép a Fehérvári Huszárokkal
Móri csata megemlékezés
A megemlékezés után beszélgetés a város rendőr-parancsnokával
A Móri Borbarát Hölgyek

Fotók: Fehér Gábor, Hrubos Zsolt, BKHE

Köszönjük a Móri Városvédő és Szépítő Egyesületnek, a Lamberg-kastély munkatársainak, Varga Erikának a meghívást, a Móri Borbarát Hölgyeknek a finomságokat, Bäcker Zsuzsannának a fotókat!

FOTÓTÁR